Dlaczego warto studiować na Uczelni Łazarskiego w Warszawie?Chcesz rozpocząć studia na uczelni, w której zdobędziesz zarówno gruntowną wiedzę i poszukiwane na rynku pracy umiejętności, jak i poznasz ciekawych ludzi i zawrzesz przyjaźnie, a angażując się w aktywności dodatkowe, rozwiniesz swoje zainteresowania? Dołącz zatem do grona studentów Uczelni Łazarskiego, jednej z najstarszych polskich uczelni niepublicznych, wiodącej w obszarze nauk ekonomicznych i prawnych. O zaletach uczelni opowie Wam Aleksandra Smyczyńska, Koordynator ds. komunikacji i PR w Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Zacznijmy od najważniejszej kwestii, czyli dlaczego tegoroczny maturzysta powinien zainteresować się ofertą edukacyjną Uczelni Łazarskiego?

Aleksandra Smyczyńska : Badania satysfakcji studenta pokazują , że aż 76 proc. naszych słuchaczy pracuje już podczas studiów. Dane te mówią o przede wszystkim o tym, że posiadamy atrakcyjne kierunki. Zapraszamy na studia jednolite magisterskie z prawa, studia I stopnia z ekonomii, zarządzania, finansów i rachunkowości, stosunków międzynarodowych i administracji. Programy naszych studiów są aktualizowane w porozumieniu z pracodawcami, ekspertami, studentami. Staramy się przewidzieć na jakie zawody będzie popyt za 3 - 4 lata, kiedy studenci skończą studia. Kształcimy na unikatowych specjalizacjach, na prawie oferujemy ich aż 16, m. in. prawo medyczne, fuzji i przejęć, czy prawo lotnicze. Oferujemy świetne studia anglojęzyczne z brytyjskim dyplomem znakomitego Coventry University.

Odsetek zatrudnianych studentów zarówno podczas, jak i po studiach mówi także o czymś jeszcze. Wyposażamy studentów w niezbędne na rynku pracy kompetencje. Organizujemy warsztaty dotyczące motywacji, tworzenia własnej firmy, budowania kapitału zawodowego, kursy doskonalące umiejętności zdobywane na studiach, np. dotyczące pisania umów. Jednym słowem – kształcimy kompleksowo, rozwijamy zarówno twarde, jak i miękkie kompetencje.

Czy studia w Warszawie są ciekawym rozwiązaniem dla absolwentów szkół średnich z innych miast? Co miasto może zaoferować swoim żakom? Czy koszty utrzymania w stolicy nie będą zbyt wysokie?

AS: Trzeba tu myśleć długoterminowo. Oczywiście Warszawa jest trochę droższym miastem w porównaniu do innych, ale też ma wiele zalet. Jest najbardziej chłonnym polskim rynkiem, tu najłatwiej zdobyć doświadczenie i pracę. Jest to miejsce, w którym naprawdę można osiągnąć sukces, nawet w młodym wieku.

Praktyczny wymiar kształcenia i współpraca ze środowiskiem biznesowym jest obecnie najlepszym mechanizmem wpływającym na jakość zdobywanej przez studentów wiedzy i umiejętności. Czy Uczelnia Łazarskiego ściśle współpracuje z lokalnymi przedsiębiorstwami? Czy studenci mogą odbywać praktyki i staże w firmach partnerskich?

AS: Jak już wspomniałam, ściśle współpracujemy ze środowiskiem biznesowym i prawniczym. Wydział Ekonomii i Zarządzania kooperuje z przedsiębiorstwami w procesie ustalania treści programowych. Zaprasza do udziału w procesie kształcenia ekspertów specjalizujących się w wybranych dziedzinach, np. logistyka, rachunkowość, organizacje międzynarodowe. Z Uczelnią współpracują m. in. Innovatika, PwC, McHayes&Steward Group, SAP, IAB, RTBHOUSE.

Zarówno przy Wydziale Prawa i Administracji, jak i Ekonomii i Zarządzania funkcjonują rady ekspertów. Oceniają one koncepcje i treści kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych przez Wydziały z punktu widzenia potrzeb rynku pracy. Na przykład w skład Rady Ekspertów Wydziału Prawa wchodzą przedstawiciele znanych kancelarii i firm, m. in.: kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, Narodowego Banku Polskiego, Ballard Spahr, Wardyński i Wspólnicy, Tomaszek&Wspólnicy, HSBC Bank Polska, Wolters Kluwer S.A i wiele innych. Uczelnia Łazarskiego jest siedzibą Polskiego Klubu Lotniczego współpracującego ze środowiskiem lotniczym, instytucjami publicznymi, instytutami naukowymi i uczelniami w kraju i za granicą.

Dużą wagę przykładamy do zdobycia przez naszych słuchaczy praktycznych doświadczeń zawodowych. Oprócz obowiązkowych praktyk studenckich organizujemy, zarówno dla studentów, jak i absolwentów, wizyty studyjne w przedsiębiorstwach oraz wielomiesięczne, odpłatne staże. Urządzamy giełdy pracodawców, spotkania z praktykami, szkolenia z planowania kariery, konsultacje indywidualne i grupowe z doradcami zawodowymi. Wciąż wzrasta liczba absolwentów pracujących u najsilniejszych na rynku pracodawców międzynarodowych i krajowych.

Pozostańmy jeszcze przy aspekcie rynku pracy. Czy uczelnia bada losy swoich absolwentów? Czy znajdują oni zatrudnienie w swoich wyuczonych zawodach?

Na uczelni prowadzony jest od 2012 roku system badań losów absolwentów. Badamy życie zawodowe absolwentów rok, trzy lata i pięć po ukończeniu studiów. Jest ono przeprowadzone metodą CAWI z użyciem autorskiego kwestionariusza. Kariery naszych studentów są różne. Niektórzy osiągają zawodowe szczyty w swoim zawodzie, a dla niektórych zdobyta wiedza jest tylko trampoliną do innych wyzwań. Np. jeden z naszych studentów chciał się specjalizować w prawie podatkowym, dlatego ukończył dwa kierunki: prawo oraz finanse i rachunkowość. Twierdził, że każdy pracodawca doceni eksperta z wiedzą prawną. Miał rację, dobrze mu się wiedzie.

Z ciekawością obserwujemy losy absolwentów studiów anglojęzycznych. Pracują oni w takich międzynarodowych gigantach jak Google, Global Strategy, ERSTE Group, CITI Bank, HSBC, o czym chętnie informują swoich wykładowców, śląc maile z całego świata. Znajdują zatrudnienie w strukturach Parlamentu Europejskiego, kontynuują karierę naukową zagranicą, np. pisząc doktoraty w Central European University w Budapeszcie, czy CEU w Pradze. Podsumowując: nasi absolwenci są obywatelami świata!

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->