Studia w KaliszuKalisz jest najstarszym miastem w Polsce (według niepotwierdzonych legend) i liczącym się ośrodkiem akademickim na mapie województwa wielkopolskiego. Czy warto przyjechać tutaj na studia? Co lokalne uczelnie mają do zaoferowania swoim kandydatom? Sprawdziliśmy to specjalnie dla Was i Waszej wygody...

Słowem wstępu...
Miasto należy niewątpliwie zaliczyć do grona najstarszych i najważniejszych polskich grodów z czasów panowania dynastii piastowskiej. Za datę założenia grodu, w granicach obecnego Kalisza, uznaje się powszechnie rok 850, ale uzyskanie praw miejskich nastąpiło dopiero 1257 roku. Trudno zatem zgodzić się z krążącą opinią, iż Kalisz jest najstarszym miastem w Polsce. Zostawmy jednak dawne wydarzenia i zajmijmy się czasami obecnymi, bo to właśnie ten aspekt najbardziej interesuje przyszłych, kaliskich studentów, prawda?

Zacznijmy od jednego z najważniejszych aspektów studiowania, czyli życia studenckiego. Kaliskie śródmieście niewątpliwie zachęca do spacerów – ilość kafejek, pubów i restauracji jest na tyle duża, że każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie i swojego portfela. Nie samymi lokalami jednak student żyje, prawda? Czasem należy również skorzystać z rozrywki na wyższym poziomie, a w tym przypadku nieoceniona będzie ponad 200-letnia tradycja kaliskiego teatru, dzięki której należy on do najlepszych w Polsce. Równie wysokimi recenzjami może pochwalić się także Filharmonia Kaliska. Do najważniejszych cyklicznych wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych należy zaliczyć: Kaliskie Spotkania Teatralne, Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych, Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum", Międzynarodowy Festiwal „Chopin w barwach jesieni", Festiwal Muzyczny im. Pawła Bergera, Multi Art Festiwal.

Kalisz staje się także znaczącym ośrodkiem na mapie polskiego szkolnictwa wyższego. Działają tutaj następujące uczelnie państwowe i prywatne:
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu;
 • Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kaliszu;
 • Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi, Wydział Ekonomii w Kaliszu;
 • Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu (wyższa szkoła oficerska).

Uczelnie publiczne i niepubliczne w Kaliszu

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi, Wydział Ekonomii w Kaliszu – prywatna szkoła wyższa założona w roku 1997 w Łodzi przez Bank PBG, Bank Przemysłowo-Handlowy i Powszechny Bank Kredytowy. Od 2002 roku uczelnia posiada również ośrodek zamiejscowy w Kaliszu. WSFiI posiada w swojej ofercie studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia na pięciu kierunkach: finanse i rachunkowość, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe, praca socjalna, zarządzanie oraz kilkanaście programów studiów podyplomowych.

W Kaliszu można skorzystać wyłącznie z oferty kształcenia Wydziału Ekonomii WSFiI, w której znajdują się trzyletnie studia licencjackie stacjonarne i niestacjonarne na kierunku Ekonomia z następującymi specjalnościami:
 • Rachunkowość;
 • Gospodarka i administracja samorządowa;
 • Bankowość i finanse przedsiębiorstw.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu powołana została dnia 15 lipca 1999 roku – jest więc najstarszą uczelnią państwową działającą w tym mieście. Kształci się na niej aktualnie ponad 4000 studentów na 13 kierunkach studiów i 28 specjalnościach w ramach studiów I i II stopnia oraz na studiach podyplomowych i programach MBA. PWSZ jest największą uczelnią działającą na terenie Kalisza.

Lista kierunków prowadzonych na studiach pierwszego stopnia:
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Budownictwo
 • Elektrotechnika
 • Fizjoterapia
 • Informatyka
 • Inżynieria środowiska
 • Kosmetologia
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Pielęgniarstwo
 • Położnictwo
 • Ratownictwo medyczne
 • Wychowanie fizyczne
 • Zarządzanie

Lista kierunków prowadzonych na studiach drugiego stopnia:
 • Inżynieria środowiska
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Pielęgniarstwo

Kluczem do sukcesu uczelni i jej absolwentów jest wysoka jakość procesu kształcenia, rozbudowana oferta edukacyjna dostosowana do wymogów rynkowych, nowoczesna infrastruktura i doświadczona kadra wykładowców.

Cele strategiczne uczelni:
 • utrzymanie i stałe umacnianie prestiżu uczelni - dbałość o najwyższą jakość kształcenia,
 • nieustanne podnoszenie komfortu studiowania - zachowanie innowacyjnego charakteru uczelni,
 • podejmowanie działań o charakterze konkurencyjnym,
 • zachowanie dobrych warunków do współpracy ze środowiskiem biznesowym,
 • stałe poszerzanie oferty edukacyjnej,
 • wzrost wskaźników umiędzynarodowienia studiów,
 • rozwijanie działalności naukowo-badawczej.

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to jedyny ośrodek uniwersytecki w południowej części województwa wielkopolskiego. UAM prowadzi kaliskie studia już od 30 lat, a nazwa Wydziału nawiązuje do początków funkcjonowania w Kaliszu studiów poznańskiego Uniwersytetu.

Studia z obszaru nauk pedagogicznych i artystycznych nadal prowadzone są na WP-A, jednak dynamicznie rozwija się także oferta kierunków filologicznych oraz z obszaru nauk humanistycznych i społecznych.

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny prowadzi obecnie kształcenie na następujących kierunkach, w ramach studiów I i II stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym:
 • Edukacja artystyczna w zakresie Sztuki muzycznej
 • Edukacja artystyczna w zakresie Sztuk plastycznych
 • Filologia polska
 • Filologia: (anglistyka)
 • Informacja naukowa i Bibliotekoznawstwo
 • Ochrona dóbr kultury
 • Pedagogika
Zastanawiasz się nad podjęciem studiów na kierunku Polonistyka? Przeczytaj zatem koniecznie wywiad z  z prof. UAM dr. hab. Piotrem Łuszczykiewiczem z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu.


Tutaj znajdziesz szczegółowe informacje na temat działalności kaliskiego wydziału UAM, jego oferty edukacyjnej oraz zasad rekrutacji.

Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej, powołaną do prowadzenia szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Na szkolenia kieruje się wyłącznie funkcjonariuszy i pracowników jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->