Rektor WSB w Dąbrowie Górniczej prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-PikiewiczWSB w Dąbrowie Górniczej uruchamia projekt "Wsparcie na starcie", czyli program studiów dofinansowanych przez uczelnię, dzięki któremu studenci studiów dziennych przez I rok płacić będą czesne w wysokości 100 zł miesięcznie. O szczegółach projektu opowiada Jej Magnificencja Rektor WSB w Dąbrowie Górniczej prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz.

W Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej rusza nowy projekt – „Wparcie na starcie. Za Twoje studia płaci pracodawca". Na czym on polega?

prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz: Wsparcie na starcie to nowatorski projekt skierowany do kandydatów, którzy chcą podjąć studia dzienne na dowolnie wybranym przez siebie kierunku, znajdującym się w ofercie kształcenia Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Kandydat może wybierać spośród 13 kierunków studiów i ponad 60 atrakcyjnych specjalności. Projekt składa się z kompleksowego systemu działań stworzonego we współpracy z pracodawcami - partnerami uczelni. Jego założeniem jest przygotowanie studentów do podjęcia pracy zawodowej zgodnie z zainteresowaniami oraz kierunkiem kształcenia. Dlatego już od pierwszego roku studiów studenci zostaną otoczeni szczególną opieką zarówno ze strony uczelni, jak i przyszłego, potencjalnego pracodawcy.

W założeniu udział w projekcie ma pomóc studentowi czy absolwentowi Uczelni znaleźć pracę?

prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz: Zdecydowanie tak. Niemal wszyscy nasi studenci studiujący w ramach studiów niestacjonarnych to osoby pracujące. Chcemy, aby również studenci studiów dziennych w trakcie studiów zostali tak doskonale przygotowani do wejścia na rynek pracy, by nie mieć najmniejszych problemów ze znalezieniem pracy. Przy czym nie chodzi o jakiejkolwiek zatrudnienie, ale pracę satysfakcjonującą i odpowiadającą zdobytym kwalifikacjom. Dlatego przez okres studiów każdy student stworzy swoje portfolio, składające się z przygotowanych samodzielnie prac dokumentujących zdobyte konkretne umiejętności praktyczne, np.: analizy i studia przypadków, artykuły naukowe, scenariusze zajęć, projekty badań, plany marketingowe, prezentacje multimedialne, analizy finansowe, biznesplany i in. Te wszystkie dokumenty będą stanowić również potwierdzenie zdobytych umiejętności i kompetencji.

W jaki sposób Uczelnia przygotowuje studentów do podjęcia zatrudnienia?

prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz: Po pierwsze partnerzy uczestniczą w budowaniu programów studiów zarówno na poszczególnych kierunkach studiów, jak i specjalnościach. To pracodawcy wiedzą przecież, jaka wiedza jest potrzebna do pracy w ich firmach. Przykładowo na kierunku informatyka program budowany jest przy współpracy z firmą Kroll Ontrack, IBM czy Comarch. Na kierunku pedagogika współpracujemy m.in. z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Katowicach czy Kuratorium Oświaty w Katowicach. Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej oraz Urząd Straży Granicznej współtworzą program studiów na kierunku administracja. Możemy się również pochwalić długoletnią współpracą z największą śląską firmą doradczą Doradztwo Personalne Menedżer, Bankiem Zachodnim WBK SA oraz AON Polska. Warto zaznaczyć, że prowadzony przez Uczelnię kierunek fizjoterapia został pozytywnie oceniony przez śląski oddział Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.
Studenci studiujący w ramach projektu będą zatem potrafili łączyć wiedzę teoretyczną z praktyczną. To wszystko dzięki ciekawym projektom indywidualnym i zespołowym, zajęciom prowadzonym metodą tutoringu, wyjazdowym seminariom, wizytom studyjnym, organizowanym w wiodących w danej branży przedsiębiorstwach. Zgodnie z projektem prace dyplomowe będą realizowane przy wsparciu eksperta reprezentującego pracodawcę. Ponadto student zdobytą w trakcie studiów wiedzę poszerzy o kilkumiesięczne staże i praktyki u wiodących pracodawców, co pozwoli mu zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe, nawiązać cenne kontakty, a nawet zdobyć pierwszą pracę. Dla najlepszych studentów uczelnia organizuje płatne staże i praktyki. Każdy uczestnik projektu świadomie zaplanuje swoją karierę, będzie potrafił podjąć efektywne decyzje zawodowe i rozwojowe dzięki udziałowi w sesjach coachingu kariery.
Pragnę podkreślić, że przy okazji realizowania projektu możemy liczyć na duże wsparcie ze strony władz miasta Dąbrowa Górnicza i przychylność Pana Prezydenta Zbigniewa Podrazy.

Czy projekt przewiduje także dodatkowe szkolenia?

prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz: Tak. W ramach studiów student uzyska kwalifikacje, które zwykle wymagają dodatkowych nakładów finansowych i czasu. Weźmie udział w certyfikowanych szkoleniach i warsztatach, uzyskując certyfikaty informatyczne: m.in. Microsoft, Cisco, Oracle czy językowe: TOIC, FCE. Studenci fizjoterapii będą mogli wziąć udział w szkoleniu z zakresu kinesitapingu, dla studentów filologii angielskiej przewidziano m.in. szkolenie z zakresu obsługi informatycznych narzędzi wspierających tłumaczenia MemQ. Socjologowie otrzymają certyfikat IBM SPSS junior expert, studenci zarządzania będą mogli zdobyć certyfikaty z zakresu zarządzania jakością, zarządzania BHP.
Dodatkowo każdy student będzie uczestniczył w kompleksowym szkoleniu przygotowującym do rozpoczęcia praktyki, które pozwoli mu w aktywny sposób włączać się w zadania zawodowe wskazane przez pracodawcę - partnera projektu „Wsparcie na starcie". W pakiecie proponowanych szkoleń znajdą się m.in.: szkolenia z zakresu nowoczesnych technologii informacyjnych wykorzystywanych w organizacji, obsługi urządzeń biurowych, korespondencji biurowej i handlowej, autoprezentacji.

Czy w związku z tymi wszystkimi korzyściami, jakie oferuje uczelnia w ramach projektu, koszt studiów dziennych będzie wyższy?

prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz: Wręcz przeciwnie. Koszty są zdecydowanie niższe. W ramach projektu studenci rozpoczynający studia dzienne w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015, będący obywatelami polskimi, będą płacić czesne w wysokości jedynie 100 złotych miesięcznie. Pozostała kwota czesnego pokrywana będzie przez partnerów projektu – pracodawców.

Więcej informacji na temat uczelni i jej aktualnej oferty kształcenie znajdziecie tutaj: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->