Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuOd 5 lat Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest najchętniej wybieraną uczelnią biznesową w Polsce. Blisko 15 tysięcy studentów kształci się na czterech wydziałach: Nauk Ekonomicznych, Zarządzania Informatyki i Finansów, Inżynieryjno-Ekonomicznym oraz Ekonomii, Zarządzania i Turystyki. Oferta kształcenia uczelni obejmuje aktualnie 9 kierunków studiów prowadzonych w języku polskim oraz 3 w języku angielskim.

Władze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ciągle rozbudowują ofertę edukacyjną o nowe specjalności oraz modyfikują już istniejące w taki sposób, aby ich program odpowiadał na oczekiwania zarówno pracodawców, jak i samych kandydatów. Nieoceniona w tym zakresie jest stała współpraca z firmami zrzeszonymi m. in. w Klubie Partnera czy centrach naukowych.

Lider nie bez powodu
Konsekwentnie realizowana strategia pozwoliła uczelni uzyskać miano najchętniej wybieranej ekonomicznej szkoły wyższej w kraju wg rankingów publikowanych przez MNiSW. Wysoki poziom kształcenia nie jest jedynym powodem dużej popularności jednostki wśród kandydatów na studia. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, zapewniając praktyki oraz płatne staże w firmach partnerskich, daje swoim studentom możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego już w czasie trwania edukacji. Skuteczność systemu kształcenia stosowanego przez jedną z największych uczelni na Dolnym Śląsku potwierdzają badania, wg których jej absolwenci znajdują zatrudnienie niespełna 3 miesiące od chwili otrzymania dyplomu. Na taki stan rzeczy wpływa zarówno bogata oferta praktyk i staży zawodowych, jak i działalność Biura Kariery i Promocji Zawodowej oraz Działu Obsługi Projektów Rozwojowych, będących integralną częścią uczelni. Na uwagę zasługuje również fakt, że osoby z dyplomem wrocławskiego Uniwersytetu Ekonomicznego należą do jednych z najlepiej opłacanych pracowników na polskim rynku. Mediana wynagrodzeń całkowitych brutto w 2013 roku wyniosła 5 265 zł.

Dyplom po dyplomie
Możliwość łączenia najnowszej wiedzy z zakresu ekonomii oraz nauk społecznych z informatyką i dziedzinami inżynierskimi to zdaniem kandydatów na studia jeden z największych atutów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od wielu lat najchętniej wybieranym kierunkiem jest finanse i rachunkowość dostępny w ofercie dwóch wydziałów: Zarządzania, Informatyki i Finansów oraz Nauk Ekonomicznych. Studia I i II stopnia to jednak tylko część bogatej oferty edukacyjnej uczelni. Z roku na rok coraz większą popularnością wśród odbiorców cieszą się studia podyplomowe oraz szkolenia. Powód? Gruntownie przemyślany program, który jest stale dostosowywany do aktualnych potrzeb konkretnych grup zawodowych. Całość realizowana jest przy ścisłej współpracy z wiodącymi podmiotami, działającymi na dolnośląskim rynku. Wśród nich znajdują się m. in. IBM, Hewlett Packard, PwC czy KGHM. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oferuje ok. 80 kierunków m. in. z zakresu zarządzania, rachunkowości oraz controllingu. W roku akademicki 2014/ 2015 planowane jest uruchomienie aż 30 całkowicie nowych profili. Oferta uczelni obejmuje również wspomniane szkolenia. Ponad 100 kursów otwartych, pogrupowanych w 18 obszarach tematycznych, przygotowywanych jest wspólnie z przedstawicielami m. in. Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, VW Motor Polska czy Sitech.
Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Zajęcia prowadzone w ramach studiów podyplomowych mają formę warsztatów, bazujących na aktywnych metodach nauczania, jak projekty zespołowe, case study oraz gry i ćwiczenia kierownicze. Całość prowadzona jest przez doświadczonych praktyków biznesu oraz wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jakość warsztatów potwierdzają badania ewaluacyjne, według których 94 proc. badanych deklaruje gotowość do polecenia studiów podyplomowych i szkoleń swoim znajomym.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->