phoca thumb s lazarskiCentrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego opracowało ofertę studiów podyplomowych w ramach Akademii Administracji Publicznej pod kątem zmieniających się kryteriów kompetencji zawodowych urzędników.

CKP Uczelni Łazarskiego pod opieką merytoryczną Biura Bezpieczeństwa Narodowego przygotowało nowatorski program studiów w ramach kierunku „ Bezpieczeństwo wewnętrzne – zarządzanie w sytuacjach kryzysowych ”. Nacisk na praktykę i aktywność słuchaczy pozwala na zdobycie przez nich realnych umiejętności i ukończenie studiów z własnym planem zarządzania kryzysowego.

Naszym celem jest wyposażenie absolwentów w aktualną specjalistyczną wiedzę w sposób umożliwiający jej wykorzystanie do pracy w administracji publicznej oraz służbach publicznych.” - mówi kierownik kierunku, dr Paweł Olszewski.

Partnerstwo Publiczno Prywatne jest bardzo atrakcyjnym dla gmin sposobem finansowania inwestycji. Główną ideą jest zaangażowanie prywatnych przedsiębiorców i ich kapitału. W Polsce jest to jeszcze temat stosunkowo nowy, ponieważ ustawa o PPP została przyjęta w roku 2008. Wciąż brakuje jeszcze wykwalifikowanych i kompetentnych urzędników. Dlatego też CKP Uczelni Łazarskiego stworzyło kierunek „Partnerstwo Publiczno Prywatne dla przedstawicieli administracji publicznej”. Po ich zakończeniu słuchacze będą posiadać kompleksowe praktyczne przygotowanie z zakresu prowadzenia projektu inwestycyjnego tego typu.

Uczelnia Łazarskiego wraz z Polskim Centrum Mediacji przygotowało program studiów podyplomowych „Negocjacje i mediacje”. Ich praktyczny wymiar pozwala na nabycie faktycznych umiejętności i uprawnień do wykonywania zawodu. Słuchacze uzyskują certyfikat PCM i możliwość wpisu na listę mediatorów sądowych. Przy organizacji tego kierunku brano pod uwagę tendencję zmian w prawie UE. Nakłada ono obowiązek stosowania procedur mediacyjnych w niektórych typach spraw. W Polsce trwają także przygotowania do wprowadzenia tego typu mechanizmów. Obecnie mediacja nie jest obligatoryjna, natomiast może być stosowana we wszystkich sporach, również w tych, które już znalazły się w sądzie czy prokuraturze.

Warsztaty, symulacje, wiedza i doświadczenie praktyków z zakresu negocjacji i mediacji, prawa, biznesu i komunikacji interpersonalnej - to cechy wyróżniające studia.” - mówi Jerzy Książek, wykładowca Uczelni Łazarskiego i prezes Polskiego Centrum Mediacji - ”Możliwość wyboru specjalizacji biznesowej lub sądowej to dodatkowy atut pozwalający na elastyczne kształtowanie zawodowej kariery.”

Zamówienia publiczne są dla wielu urzędników bolączką ze względu na skomplikowany charakter takich przedsięwzięć. Słuchacze „Studium Zamówień Publicznych” będą mogli podnieść swoje umiejętności w tym temacie analizując wiele przypadków, tzw. case study. Zdobędą wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną. Dowiedzą się jak uniknąć sankcji w postaci zmniejszania budżetu (tzw. „korekt finansowych”), instytucjom naruszającym przepisy o zamówieniach publicznych przy wydatkowaniu środków z UE. Zdobędą również praktyczną wiedzę jak przeprowadzić projekt oszczędzając jednocześnie czas i fundusze oraz będą brać aktywny udział przy symulacji przetargów.

Zarządzanie rozwojem miast i procesami inwestycyjnymi ” to kolejna propozycja CKP Uczelni Łazarskiego. Słuchacze tego kierunku będą uczestniczyć w interaktywnych wykładach m.in: planowania strategicznego w mieście, finansowania i organizacji inwestycji, geodezji i kartografii. Prowadzącymi zajęcia będą zarówno praktycy jak profesjonaliści akademiccy, tj. przedstawiciele Biura Architektury i Planowania Przestrzennego w Urzędzie m.st. Warszawy, Biura Budżetu i Funduszy Pomocowych w Urzędzie Miasta Szczecina, Banku PKO S.A. oraz Uczelni Łazarskiego.

Studia to także możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów z osobami zajmującymi się przygotowaniem i finansowaniem inwestycji publicznych w największych polskich instytucjach finansowych, mających bogate doświadczenie w realizacji inwestycji publicznych w wielkich miastach.” - mówi kierownik kierunku, dr Igor Zachariasz - „Studia nie tylko dostarczają wiedzy praktycznej i teoretycznej, ale sprzyjają nawiązaniu trwałych kontaktów ze specjalistami”.

Wybierając kierunek „Ochrona Praw Konsumentów” słuchacze będą przygotowani do zawodu rzecznika praw konsumenta oraz do pracy w biurach rzeczników. Przygotowanie to obejmuje zarówno prowadzenia spraw przed sądem, współpracę z organami samorządu terytorialnego oraz doradztwo na rzecz konsumentów. W pracy rzecznika bardzo ważna jest także wiedza teoretyczna z zakresu prawa konsumenckiego, postępowania cywilnego i karnego, którą wyłożą najlepsi specjaliści CKP Uczelni Łazarskiego.

Studia podyplomowe na kierunku „Audyt wewnętrzny, kontrola wewnętrzna i kontrola zarządcza” zwiększają szanse jego słuchaczom na znalezienie pracy w tym zawodzie. Obecnie ustawa o finansach publicznych z 2009 roku bezpośrednio wiąże instytucje audytu wewnętrznego z kontrolą zarządczą. Słuchacze studium poznają zasady funkcjonowania nowych instytucji, metodyki i zasad analizy ryzyka. Po zakończeniu kursu uzyskują uprawnienia audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych dla osób posiadających praktykę w komórkach audytu wewnętrznego lub ubiegających się o taką praktykę.

Administracja publiczna podąża w kierunku pełnej profesjonalizacji. Urzędnicy mają być menadżerami, aktywnymi producentami nowych inwestycji. Aktywność na wielu obszarach wymaga gruntownego przygotowania i rozeznania. Pomóc w tym może szeroka oferta studiów podyplomowych Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego.

Więcej informacji na temat Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego można znaleźć na stronie: www.lazarski.pl (zakładka CKP)

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->