Prawie każda w Polsce ma go w swojej ofercie edukacyjnej Gastronomię i hotelarstwo. Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych prowadzeniem placówek wypoczynkowych na terenie kraju oraz zapewnianiem odpowiednich warunków żywieniowych osobom korzystającym z ich oferty. Od kandydatów na te studia oczekuje się przede wszystkim samodzielności i zorganizowania. W przyszłości będą bowiem odpowiedzialni za skuteczne zarządzanie obiektami gastronomicznymi lub sieciami hoteli. Od ich wiedzy, umiejętności i osobowości zależeć będzie sukces całego przedsięwzięcia.

Wstęp na studia zależy od uczelni, którą się wybierze. Są miejsca, w których urządza się konkurs świadectw z przedmiotów przyrodniczych (biologia) i ścisłych (głównie matematyka). Gdzie indziej o przyjęciu na gastronomię i hotelarstwo decyduje rozmowa kwalifikacyjna, badająca profil kandydata ubiegającego się o indeks. Są też takie uczelnie (głównie prywatne), w których na kierunek Gastronomia i hotelarstwo wystarczy w odpowiednim terminie złożyć wymagane dokumenty. Od wyboru uczelni zależy także tytuł, jaki zdobędziemy po ukończeniu edukacji. Możliwości jest kilka - maturzyści mogą wybrać trzyletnie studia licencjackie lub inżynierskie, absolwenci pierwszego stopnia edukacji akademickiej - skorzystać z oferty dwuletnich studiów magisterskich, zaś osoby posiadające tytuł magistra, licencjata lub inżyniera - podjąć dalsze kształcenie na studiach podyplomowych. Wszystkie zapewniają swoim studentom kompleksowy rozwój.

W trakcie studiów:
Na kierunku gastronomia i hotelarstwo studenci zdobywają wiedzę z wielu dziedzin nauki. Opanowują zagadnienia z zakresu prawa, ekonomii, historii, nauk społecznych (głównie psychologii), zarządzania, marketingu, turystyki i rekreacji, matematyki, gastronomii, itp. Nabywają także wiele cennych umiejętności, bardzo przydatnych w branży gastronomiczno - hotelarskiej. Tu wymienić należy przede wszystkim: umiejętność planowania i kierowania obiektami gastronomicznymi i hotelarskimi, umiejętność zarządzania finansami i zasobami ludzkimi, umiejętność sprawnego obsługiwania urządzań wykorzystywanych w gastronomii i hotelarstwie, umiejętność płynnego porozumiewania się w obcych językach. Wiele uczelni oferuje swym studentom praktyki zagraniczne oraz staże w renomowanych przedsiębiorstwach gastronomicznych lub w znanych placówkach rekreacyjno - wypoczynkowych na terenie kraju i poza jego granicami. Każda osoba poważnie zainteresowana podniesieniem swych kwalifikacji i zdobyciem doświadczenia powinna skorzystać z takiej możliwości.
 
Po studiach:
Absolwenci kierunku gastronomia i hotelarstwo znajdą zatrudnienie w hotelach lub w przedsiębiorstwach gastronomicznych. Będą mogli także zakładać własną działalność gospodarczą w każdej z tych branż. Oba sektory są w Polsce ciągle słabo rozwinięte, dlatego czekają na zagospodarowanie. Studia na kierunku gastronomia i hotelarstwo zapewniają pewną, ciekawą pracę i wysokie zarobki.  

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->