Fizyka techniczna daje studentowi wiedzę ogólną z zakresu fizyki oraz technicznych zastosowań fizyki, opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych oraz wiedzę specjalistyczną w wybranej specjalności. Wiedza i zdobyte umiejętności absolwentowi pozwalają rozwiązywać problemy fizyczne - zarówno rutynowe, jak i niestandardowe. Absolwent posiada umiejętności rozumienia zjawisk fizycznych, korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej i technicznych systemów diagnostycznych oraz gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji.


W trakcie studiów:

Przedmiotami realizowanymi na Fizyce technicznej są: chemia, matematyka, podstawy fizyki, elektrotechnika i elektronika, podstawy fizyki technicznej, laboratorium fizyczne, grafika inżynierska, metody matematyczne fizyki.


Po studiach:

Absolwenci kierunku Fizyka techniczna znajdują zatrudnienie w:

- wyspecjalizowanych firmach projektowych, handlowych, produkcyjnych i serwisowych, gdzie dla celów diagnostycznych projektuje się aparaturę pomiarową oraz wykorzystuje się unikatową aparaturę badawczą,
- na uczelniach wyższych i instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk i instytutach resortowych, zajmujących się badaniami z obszaru inżynierii materiałowej, molekularnej czy szeroko rozumianej nanotechnologii i biotechnologii.
« WWW »

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->