Filologia jako kierunek studiów jest doskonałym wyborem dla tych kandydatów, którzy interesują się światem w szerszej perspektywie. Studia na tym kierunku to nie tylko nauka języka, to także możliwość poznania unikalnej tradycji i kultury danego kraju, jego historii, literatury i obyczajów. Wszystkie te pozajęzykowe aspekty są niezbędne, aby skutecznie komunikować się z ludźmi pochodzącymi z danej kultury, a język służy nam wtedy jako łącznik. Należy pamiętać, że nie każdy nadaje się na studenta filologii obcej. Zapraszamy zainteresowanych do dalszej części lektury!

W trakcie studiów:

Ktoś, kto miał trudności z przyswajaniem słówek, czy reguł gramatycznych raczej nie poradzi sobie też na filologii. Idealny kandydat to ten, który posiada już umiejętności w dziedzinie danego języka (oprócz kandydatów na studia językowe dla początkujących) i jest ciekawy kraju, z którego dany język pochodzi. Potencjalny kandydat musi sam ocenić swoje zdolności w dziedzinie nauki języka, które można zaobserwować już na poziomie szkoły podstawowej.

Przedmioty wspólne dla większości filologii to:
- gramatyka opisowa,
- gramatyka praktyczna języka,
- gramatyka kontrastywna (porównująca język obcy z ojczystym),
- praktyczna nauka języka (obejmująca pisanie, czytanie, mówienie i słuchanie),
- fonetyka,
- metodyka nauczania i emisja głosu (na kierunkach nauczycielskich),
- literatura i historia danego obszaru językowego,
- historia literatury,
- językoznawstwo,
- pedagogika, socjologia, psychologia, filozofia i kulturoznawstwo.
Większość filologii prowadzi także lektorat z drugiego języka obcego w mniejszym wymiarze godzin.

Po studiach:

Absolwenci filologii mogą pracować jako nauczyciele języka, tłumacze, copywriterzy, korektorzy i redaktorzy w wydawnictwach, specjaliści ds. komunikacji na przykład w placówkach dyplomatycznych.
Tags: ukraiński

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->