Kandydaci na Filologię szwedzką powinni wykazywać zdolności językowe oraz zainteresowania humanistyczne. Program studiów obejmuje praktyczną naukę języka szwedzkiego, wiedzę o języku, literaturze, historii i kulturze Szwecji. Na zajęciach poruszane są także zagadnienia dotyczące innych państw skandynawskich i ich miejsca w kulturze europejskiej.

W trakcie studiów:

Przedmioty realizowane na Filologii szwedzkiej: historia Skandynawii, wiedza o Szwecji, zarys literatur skandynawskich, filozofia współczesna, gramatyka kontrastywna polsko-szwedzka, gramatyka porównawcza języków skandynawskich, translatoryka szwedzka, praktyczna nauka języka szwedzkiego, gramatyka opisowa języka szwedzkiego, literatura szwedzka.

Po studiach:
Absolwent jest przygotowany do pracy w redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka szwedzkiego i kultury skandynawskiej.
« WWW »
ul. 3 Maja 25a
80-802 Gdańsk
Tags: szwedzki

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->