Studia na kierunku filologia, specjalność filologia słowacka są studiami o charakterze humanistycznym, kierowanymi do osób zainteresowanych językami, literaturą oraz kulturą Słowacji. Program nauczania opracowany został w oparciu o obowiązujące standardy kształcenia dla kierunku filologia i obejmuje wszystkie wymagane przedmioty podstawowe i kierunkowe oraz szereg przedmiotów z zakresu specjalności. Jeśli chcesz więcej o programie studiów oraz perspektywach na zatrudnienie, koniecznie zapoznaj się z całym artykułem!
 
W trakcie studiów:Program nauczania opracowany został w oparciu o obowiązujące standardykształcenia  dla  kierunku  filologia i  obejmuje  wszystkie  wymagane  przedmiotypodstawowe  i  kierunkowe  oraz  szereg  przedmiotów  z  zakresu  specjalności.Skomponowany  został  w  taki  sposób,  aby  absolwent  studiów,  poza  wiedząteoretyczną,  opanował,  zarówno  szereg  umiejętności  praktycznych  z  zakresuznajomości języków obcych, jak i zdobył zdolności interpretowania zjawisk z zakresukultury i literatury wybranego kraju w kontekście obszaru całej Słowiańszczyzny iEuropy oraz był przygotowany do podjęcia działalności zawodowej Program nauczania opracowany został w oparciu o obowiązujące standardykształcenia  dla  kierunku  filologia i  obejmuje  wszystkie  wymagane  przedmiotypodstawowe  i  kierunkowe  oraz  szereg  przedmiotów  z  zakresu  specjalności.Skomponowany  został  w  taki  sposób,  aby  absolwent  studiów,  poza  wiedząteoretyczną,  opanował,  zarówno  szereg  umiejętności  praktycznych  z  zakresuznajomości języków obcych, jak i zdobył zdolności interpretowania zjawisk z zakresukultury i literatury wybranego kraju w kontekście obszaru całej Słowiańszczyzny iEuropy oraz był przygotowany do podjęcia działalności zawodowejPo studiach:Absolwent filologii słowackiej przygotowany jest do podjęcia pracy w organizacjach i instytucjach współpracujących ze Słowacją, Serbią, Chorwacją, Macedonią, Słowenią, Bułgarią, Bośnią i Hercegowiną oraz Czarnogórą, a także w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury kraju jego specjalności W trakcie studiów:
Program nauczania opracowany został w oparciu o obowiązujące standardykształcenia  dla  kierunku  filologia i  obejmuje  wszystkie  wymagane  przedmiotypodstawowe  i  kierunkowe  oraz  szereg  przedmiotów  z  zakresu  specjalności.Skomponowany  został  w  taki  sposób,  aby  absolwent  studiów,  poza  wiedząteoretyczną,  opanował,  zarówno  szereg  umiejętności  praktycznych  z  zakresuznajomości języków obcych, jak i zdobył zdolności interpretowania zjawisk z zakresukultury i literatury wybranego kraju w kontekście obszaru całej Słowiańszczyzny iEuropy oraz był przygotowany do podjęcia działalności zawodowej Program nauczania opracowany został w oparciu o obowiązujące standardykształcenia  dla  kierunku  filologia i  obejmuje  wszystkie  wymagane  przedmiotypodstawowe  i  kierunkowe  oraz  szereg  przedmiotów  z  zakresu  specjalności.Skomponowany  został  w  taki  sposób,  aby  absolwent  studiów,  poza  wiedząteoretyczną,  opanował,  zarówno  szereg  umiejętności  praktycznych  z  zakresuznajomości języków obcych, jak i zdobył zdolności interpretowania zjawisk z zakresukultury i literatury wybranego kraju w kontekście obszaru całej Słowiańszczyzny iEuropy oraz był przygotowany do podjęcia działalności zawodowej
Po studiach:Absolwent filologii słowackiej przygotowany jest do podjęcia pracy w organizacjach i instytucjach współpracujących ze Słowacją, Serbią, Chorwacją, Macedonią, Słowenią, Bułgarią, Bośnią i Hercegowiną oraz Czarnogórą, a także w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury kraju jego specjalności
 
W trakcie studiów:
Skomponowany  został  w  taki  sposób,  aby  absolwent studiów,  poza  wiedzą teoretyczną,  opanował  zarówno szereg  umiejętności  praktycznych  z  zakresu znajomości języków obcych, jak i zdobył zdolności interpretowania zjawisk z zakresu kultury i literatury wybranego kraju w kontekście obszaru całej Słowiańszczyzny i Europy oraz był przygotowany do podjęcia działalności zawodowej.

Po studiach:
Absolwent filologii słowackiej przygotowany jest do podjęcia pracy w organizacjach i instytucjach współpracujących ze Słowacją, Serbią, Chorwacją, Macedonią, Słowenią, Bułgarią, Bośnią i Hercegowiną oraz Czarnogórą, a także w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury kraju jego specjalności 

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->