Studia na Filologii portugalskiej dają niepowtarzalną okazję poznania języka, literatury i kultury Portugalii oraz innych krajów hiszpańskojęzycznych. Student zapozna się z najnowszymi tendencjami współczesnej humanistyki. Celem nauki jest ukazanie języka, literatury i kultury krajów hiszpańskojęzycznych w perspektywie komunikacyjnej. Studenci mają też możliwość poznawania sztuki tłumaczenia i poszerzania swojej wiedzy w ramach zajęć fakultatywnych, które oferują świeże spojrzenie na różnorakie kwestie mogące zainteresować młodego adepta filologii portugalskiej.

W trakcie studiów:

W toku studiów na Filologii portugalskiej przewidziano takie przedmioty, jak:
- Praktyczna nauka języka portugalskiego
- Wstęp do studiów literackich
- Historia literatury portugalskiej (Średniowiecze-Barok)
- Wstęp do językoznawstwa
- Gramatyka opisowa języka portugalskiego (fonetyka)
- Gramatyka opisowa języka portugalskiego (leksykologia)
- Cywilizacja Portugalii
- Historia
- Wybór zagadnień z filozofii
- Język łaciński
- Historia literatury portugalskiej (Oświecenie i XIX w)
- Gramatyka opisowa języka portugalskiego (morfoskładnia)
- Gramatyka kontrastywna
- Historia literatury portugalskiej (XX w)
- Historia języka portugalskiego
- Teoria literatury / językoznawstwo ogólne
- Ochrona własności intelektualnej

Po studiach:
Absolwent Filologii portugalskiej jest przygotowany do pracy w redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka portugalskiego oraz drugiego języka romańskiego, a także kultury i cywilizacji obszaru tych języków. Może również po uzyskaniu odpowiednich uprawnień pracować jako tłumacz.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->