Studia na tym kierunku to nie tylko nauka języka, to także możliwość poznania unikalnej tradycji i kultury danego kraju, jego historii, literatury i obyczajów. Wszystkie te pozajęzykowe aspekty są niezbędne, aby skutecznie komunikować się z ludźmi pochodzącymi z danej kultury, a język służy nam wtedy jako łącznik. Należy pamiętać, że nie każdy nadaje się na studenta filologii obcej. Ktoś, kto miał trudności z przyswajaniem słówek, czy reguł gramatycznych raczej nie poradzi sobie też na filologii. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, koniecznie przeczytaj dalszą część artykułu!

Idealny kandydat to ten, który posiada już umiejętności w dziedzinie danego języka (oprócz kandydatów na studia językowe dla początkujących) i jest ciekawy kraju, z którego dany język pochodzi.

W trakcie studiów:

Przedmioty wspólne dla większości filologii to:
- gramatyka opisowa,
- gramatyka praktyczna języka,
- gramatyka kontrastywna (porównująca język obcy z ojczystym),
- praktyczna nauka języka (obejmująca pisanie, czytanie, mówienie i słuchanie),
- fonetyka,
- metodyka nauczania i emisja głosu (na kierunkach nauczycielskich),
- literatura i historia danego obszaru językowego,
- historia literatury,
- językoznawstwo,
- pedagogika, socjologia, psychologia, filozofia i kulturoznawstwo.
Większość filologii prowadzi także lektorat z drugiego języka obcego w mniejszym wymiarze godzin.

Po studiach:
Absolwenci filologii mogą pracować jako nauczyciele języka, tłumacze, copywriterzy, korektorzy i redaktorzy w wydawnictwach, specjaliści ds. komunikacji na przykład w placówkach dyplomatycznych.
Tags: indyjska

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->