Językiem wykładowym jest język polski, od kandydatów nie wymaga się znajomości języka hebrajskiego - kurs prowadzony jest od podstaw. Specjalizacja pozwalająca zyskać umiejętność swobodnego posługiwania się współczesnym językiem hebrajskim. Studia przygotowują do pracy w instytucjach związanych z kulturą i historią narodu żydowskiego. Program studiów obejmuje opanowanie współczesnego języka hebrajskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację i czytanie tekstów źródłowych. Chcesz wiedzieć więcej na temat hebraistyki? Czytaj dalej!


W trakcie studiów:

Studenci już na początku nauki intensywnie uczą się jak posługiwać się językie, zarówno w mowie, jak i w piśmie  (prostszych literackich, publicystycznych itp.) Oprócz tego opanowują biblijnego języka hebrajskiego na poziomie pozwalającym na czytanie ze zrozumieniem tekstu biblijnego, zapoznają się z zasadami języka rabinicznego hebrajskiego na poziomie pozwalającym na czytanie tekstów rabinicznych, jak np. Miszna.

Absolwent ma też reprezentować przygotowanie merytoryczne w zakresie następujących dziedzin:

•    Historii Izraela w starożytności, dziejów Żydów w diasporze oraz historii syjonizmu i współczesnego Państwa Izrael

•    Historii literatury hebrajskiej, tak starożytnej, średniowiecznej, jak i nowożytnej i współczesnej; 

•    Podstawowych wiadomości o judaizmie i myśli żydowskiej 

•    Zagadnień społeczno - politycznych syjonizmu oraz współczesnego Izraela


Po studiach:

Program studiów skonstruowany jest tak, by przygotować absolwentów do pracy w  muzeach, archiwach, szkołach, a także w instytucjach związanych z handlem, biznesem i dyplomacją oraz wszędzie tam, gdzie niezbędna jest komunikatywna znajomość języka hebrajskiego.

 

Językiem wykładowym jest język polski, od kandydatów nie wymaga się znajomości języka hebrajskiego - kurs prowadzony jest od podstaw.
 
Specjalizacja pozwalająca zyskać umiejętność swobodnego posługiwania się współczesnym językiem hebrajskim. Program studiów skonstruowany jest tak, by przygotować absolwentów do pracy w instytucjach związanych z kulturą i historią narodu żydowskiego, muzeach, archiwach, szkołach, a także w instytucjach związanych z handlem, biznesem i dyplomacją oraz wszędzie tam, gdzie niezbędna jest komunikatywna znajomość języka hebrajskiego. Językiem wykładowym jest język polski, od kandydatów nie wymaga się znajomości języka hebrajskiego - kurs prowadzony jest od podstaw.
 
Specjalizacja pozwalająca zyskać umiejętność swobodnego posługiwania się współczesnym językiem hebrajskim. Program studiów skonstruowany jest tak, by przygotować absolwentów do pracy w instytucjach związanych z kulturą i historią narodu żydowskiego, muzeach, archiwach, szkołach, a także w instytucjach związanych z handlem, biznesem i dyplomacją oraz wszędzie tam, gdzie niezbędna jest komunikatywna znajomość języka hebrajskiego.Językiem wykładowym jest język polski, od kandydatów nie wymaga się znajomości języka hebrajskiego - kurs prowadzony jest od podstawJęzykiem wykładowym jest język polski, od kandydatów nie wymaga się znajomości języka hebrajskiego - kurs prowadzony jest od podstawSpecjalizacja pozwalająca zyskać umiejętność swobodnego posługiwania się współczesnym językiem hebrajskim. Program studiów skonstruowany jest tak, by przygotować absolwentów do pracy w instytucjach związanych z kulturą i historią narodu żydowskiego, muzeach, archiwach, szkołach, a także w instytucjach związanych z handlem, biznesem i dyplomacją oraz wszędzie tam, gdzie niezbędna jest komunikatywna znajomość języka hebrajskiego.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->