Nowy kierunek studiów Farmerstwo jest powrotem do całościowego traktowania rolnictwa, podzielonego, w minionym okresie tworzenia wielkich gospodarstw rolnych, na produkcję roślinną i zwierzęcą. Program studiów zawiera nowe przedmioty, które wychodzą naprzeciw aktualnej sytuacji w rolnictwie między innymi w produkcji roślin alternatywnych z wykorzystaniem do celów energetycznych i paliwowych. Czym ten kierunek różni się od rolnictwa oraz jakie treści są realizowane w ramach programu studiów? Zanim wybierzesz, koniecznie zapoznaj się z artykułem!

W trakcie studiów:

Przykładowe przedmioty w toku studiów: botanika i fizjologia roślin, mikrobiologia, żywienie zwierząt i paszoznawstwo, gleboznawstwo, genetyka ogólna, hodowla roślin i nasiennictwo, genetyczne podstawy hodowli zwierząt , przyrodnicze podstawy nawożenia, mechanizacja produkcji roślinnej i zwierzęcej, użytkowanie łąk i pastwisk, podstawy prawa, technologia informacyjna, chemia, zoologia, agroekologia i ochrona środowiska, agrometeorologia, anatomia i fizjologia zwierząt, grafika inżynierska, pszczelarstwo, łowiectwo, melioracje rolne, przechowalnictwo produktów rolniczych, utrzymanie i hodowla zwierząt futerkowych, podstawy rekreacji konnej i hipoterapii, ochrona przyrody w agroekosystemach, fundusze unijne dla obszarów wiejskich, uprawa roślin alternatywnych, uprawa roli i roślin, ochrona roślin, higiena, profilaktyka i dobrostan zwierząt, technologia produkcji zwierząt przeżuwających, trzody chlewnej i drobiu, użytkowanie i hodowla koni, sadownictwo, warzywnictwo.

Po studiach:
Absolwent może szukać pracy w:
- gospodarstwach agroturystycznych,
- przemyśle rolno-spożywczym,
- doradztwie rolniczym,
- stacjach hodowli roślin,
- nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych,
- skupie i obrocie produktów roślinnych i zwierzęcych,
- administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem i ochroną środowiska na obszarach wiejskich.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->