Studia na kierunku Farmacja są bardzo ściśle powiązane z medycyną. Chodzi tu nie tylko o przedmiot nauki, ale także stronę instytucjonalną nauki. Kształcenie farmaceutów odbywa się bowiem najczęściej w ramach struktur kształcenia medycznego. Studenci farmacji poznają różnego rodzaju leki i ich działanie. Dzięki pracy laboratoryjnej nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do tego, by w sposób zgodny ze sztuką farmaceutyczną przygotowywać samodzielnie różnego rodzaju leki. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat programu studiów i możliwości zatrudnienia, koniecznie czytaj dalej! 


Przyszły farmaceuta w szkole średniej

Najistotniejszymi przedmiotami dla przyszłego farmaceuty są biologia i chemia. Nie wolno jednak zapominać o nauce języków obcych. Dobre przygotowanie do matury jest bardzo istotne, ponieważ zwykle na tym kierunku o jedno miejsce rywalizuje kilku kandydatów.

Studia farmaceutyczne: poziom trudności i największe bariery

Nie możesz się oszukiwać, farmacja to bardzo trudne studia. Wiele osób twierdzi, że poziom nauczania jest porównywalny z kierunkami lekarskimi lub nawet wyższy! Nic w tym dziwnego, w końcu na farmaceutach spoczywa ogromna odpowiedzialność. Ich dziedzina rozwija się w sposób niezwykle dynamiczny, dlatego trzeba być otwartym na naukę przez całe życie.

Przedmioty na studiach farmaceutycznych

Część zajęć to tradycyjnie rozumiane wykłady i ćwiczenia, jednak najważniejsze na tych studiach jest to, co dzieje się w laboratoriach. Praktyczne umiejętności młodych adeptów farmacji kształtowane są w czasie niezliczonych godzin, w trakcie których realizują oni prace laboratoryjne, wykonują zadania zlecone im przez nauczycieli i samodzielnie tworzą lub przygotowują różnego rodzaju leki. Oto lista przykładowych przedmiotów:
  • statystyka;
  • biofizyka;
  • biologia molekularna;
  • chemia leków;
  • immunologia
  • farmakodynamika;
  • toksykologia.

Praca po Farmacji

Trud i wysiłek włożony w studia bywa opłacalny! Mogą się o tym przekonać farmaceuci, którzy w trakcie nauki zrealizowali dobre praktyki, uczestniczyli w międzynarodowej wymianie studentów i zdobyli pierwsze zawodowe doświadczenia. Takich absolwentów chcą zatrudniać instytuty badawcze, koncerny farmaceutyczne i apteki!
« WWW »
ul. Kilińskiego 1
15-089 Białystok

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->