Francuskie stypendia dla polskich studentów i naukowcówPolscy studenci i doktoranci mogą otrzymać stypendia w wysokości nawet 760 euro miesięcznie na ukończenie studiów magisterskich lub realizację doktoratu we Francji. Wnioski o Stypendia Rządu Francuskiego można składać do 5 marca 2017 r.

Stypendia Rządu Francuskiego (BGF), przyznawane od blisko 55 lat przez Ambasadę Francji w Polsce, umożliwiają najlepszym polskim studentom i naukowcom sfinansowanie studiów we Francji, otrzymanie ubezpieczenia zdrowotnego i pierwszeństwa w przyznawaniu zakwaterowania oraz (w określonych przypadkach) zwrotu czesnego uiszczonego na uczelni.

W programie BGF Master 2 mogą wziąć udział polscy studenci, którzy chcą kontynuować naukę we Francji na ostatnim roku studiów magisterskich na uniwersytecie, uczelni technicznej, ekonomicznej lub specjalistycznej. Pobyt stypendystów we Francji trwać będzie od 1 do 10 miesięcy.

Przyszli studenci studiów III stopnia (doktoranckich) mogą ubiegać się natomiast o stypendium w ramach programu BGF Podwójne doktoraty (Doctorat en cotutelle), który obejmuje trzy pięciomiesięczne pobyty we Francji doktoranta, realizującego doktorat "en cotutelle". W tym programie mogą wziąć udział polscy studenci, którzy chcą uzyskać stopień naukowy doktora jednocześnie we Francji i w Polsce pod opieką dwóch promotorów: polskiego i francuskiego. Na zakończenie cyklu studiów otrzymają podwójny dyplom ukończenia studiów doktoranckich. Program dotyczy wszystkich kierunków studiów z wyjątkiem medycyny, która objęta jest specjalnym programem stypendialnym.

Studenci zainteresowani wzięciem udziału w Programie Stypendialnym Rządu Francuskiego powinni m.in.: posiadać obywatelstwo polskie oraz biegle posługiwać się językiem francuskim i/lub angielskim – pod warunkiem, że program studiów będzie realizowany po angielsku.

Studia we Francji: wszystko, co chciałbyś wiedzieć!

W przypadku programu BGF Master 2 kandydaci powinni mieć również ukończone minimum cztery lata studiów. Kandydujący do programu BGF Podwójne doktoraty muszą legitymować się dyplomem ukończenia studiów, które pozwalają na kontynuację studiów wyższych we Francji.

Ambasada Francji w Polsce przyznaje również inne programy stypendialne pozwalające na sfinansowanie studiów na kierunkach artystycznych, z zarządzania i administracji.

Szczegółowe informacje na temat programów stypendialnych są dostępne na oficjalnej stronie internetowej: www.institutfrancais.pl/pl/prezentacja

Źródło: PAP - Nauka w Polsce

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->