Dawniej sygnały bębnowe, nieco później gołębie pocztowe i listy - dziś komunikacja to przede wszystkim telefon komórkowy i Internet. Pamiętacie historię maratonu? Gość przebiegł sprintem 40 km, żeby powiadomić Ateńczyków o zwycięskiej bitwie i przestrzec rodaków przed zbliżającym się niebezpieczeństwem. Wyobraźcie sobie zatem, jak spektakularnym sukcesem XVIII w. była semaforowa transmisja wiadomości: 36 znaków na odległość 192 km w jedyne 32 minuty. Gołębiowi pocztowemu (w zależności, jak grubiutkiemu) pokonanie takiego dystansu zajmowało około 144 minuty. Jak to zestawić z obecną możliwością umieszczenia w czasie rzeczywistym różnorakich zdjęć, filmików, tekstów w jednej fali wiadomości?


Elektronika jest nauką techniczną, zajmującą się obsługą, konstruowaniem i naprawą urządzeń elektronicznych, przyrządów pomiarowych, aparatury medycznej, sprzętu powszechnego użytku jak np. telewizory, monitory, radioodbiorniki, telefony komórkowe czy komputery. Elektronika rozwija się bardzo intensywnie i nie ma już dziedziny przemysłu, która nie opierałaby się na elektronice. Podstawowe znaczenie ma ona w: telekomunikacji, informatyce, automatyce, astronomii, medycynie. Studia na tym kierunku przewidziane są raczej dla osób z umysłami ścisłymi, które są gotowe na kierunek trudny, ale dający dużą szansę na zatrudnienie po jego ukończeniu.

W trakcie studiów:

Podczas studiów na Elektronice słuchacz nabywa umiejętności użytkowania i wytwarzania nowoczesnych systemów w elektronice i telekomunikacji (telefonia komórkowa, cyfrowe centrale telefoniczne, multimedialne zastosowania internetu, przetwarzanie obrazów), profesjonalnego zastosowania światłowodów, komputerowego projektowania układów i systemów elektronicznych, zarządzania i administrowania sieciami informacyjnymi, swobodnego poruszania się w aktualnych systemach operacyjnych, prowadzenia działalności zawodowej w zakresie użytkowania i wytwarzania nowoczesnych urządzeń oraz systemów, projektowania układów i systemów elektronicznych wspomaganych technikami komputerowymi.

Po studiach:
Absolwenci Elektroniki mogą znaleźć miejsca pracy w instytutach naukowo-badawczych, w działach informatyczno-technicznych takich pracodawców jak banki, operatorzy telefonii, firmy ubezpieczeniowe, konsultingowe oraz w firmach zajmujących się tworzeniem i sprzedażą oprogramowania.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->