Student na kierunku Eksploatacja mórz i oceanów uzyskuje wiedzę na temat sposobów eksploatacji surowców mineralnych spod wody oraz na temat maszyn i urządzeń, które stosuje się w eksploatacji tych surowców. Słuchacz poznaje uwarunkowania prawne i środowiskowe prowadzenia eksploatacji surowców mineralnych morskich i oceanicznych. Będzie potrafił również scharakteryzować innowacyjne technologie prowadzenia przyszłej eksploatacji surowców z mórz i oceanów. Chcesz wiedzieć więcej o Eksploatacji mórz i oceanów? Zachęcamy do dalszej lektury artykułu!


W trakcie studiów:
Studia te zawierają w swym programie interdyscyplinarną wiedzę ogólną z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o morzu oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu codziennym z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Student tego kierunku uczy się rozumienia i analizowania zjawisk i procesów, które dokonują się w środowisku morskim oraz wpływ człowieka na to środowisko.

Wybrane zagadnienia na kierunku Eksploatacja mórz i oceanów:
- Górnictwo morskie w działalności ludzkiej;
- Morskie, oceaniczne i lądowe zasoby surowców mineralnych;
- Podstawy prawne do poszukiwań i eksploatacji morskich i oceanicznych surowców mineralnych;
- Możliwości technologiczne eksploatacji surowców oceanicznych;
- Metody odzysku niektórych metali z konkrecji oceanicznych;
- Surowce mineralne Morza Bałtyckiego;
- Możliwości technologiczne eksploatacji surowców z mórz i oceanów;
- Wpływ eksploatacji surowców morskich i oceanicznych na środowisko.

Po studiach:
Absolwent kierunku Eksploatacja mórz i oceanów może podjąć zatrudnienie w organizacjach i instytucjach, które zajmują się ochroną i eksploatacją mórz i oceanów, służbach technicznych, administracji morskiej i nadzorze technicznym oraz w instytucjach i gospodarstwach zajmujących się marikulturą. Wiedza absolwenta tego kierunku poszerzona jest o zagadnienia ekonomiczne,
organizacyjne i marketingowe związane z szeroko pojętą działalnością na rzecz pozyskiwania ożywionych i nieożywionych zasobów mórz i oceanów.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->