Studia dają możliwość zdobycia wymaganego doświadczenia osobom wiążącym przyszłość z rynkiem księgarskim lub branżą poligraficzną. Edytorzy biorą czynny udział w procesie wydawania różnorodnych tekstów. Celem studiów jest przygotowanie wykwalifikowanych specjalistów znających doskonale rynek wydawniczy w Polsce i potrafiących przygotować materiały tekstowe do druku. Z oferty studiów licencjackich na tym kierunku może skorzystać każdy maturzysta, choć pomóc mogą wysokie oceny z przedmiotów humanistycznych, dobra obsługa programów graficznych, a także zainteresowanie literaturą polską.

O wstępie na studia na kierunku Edytorstwo decyduje konkurs świadectw. Gdzieniegdzie kandydatów może czekać także rozmowa kwalifikacyjna. Dotyczy ona jednak najczęściej osób z tzw. "starą maturą". Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia licencjackie wiele uczelni przygotowało ofertę dwuletnich studiów magisterskich na jednym z wydziałów humanistycznych. Natomiast magistrzy mogą studiować edytorstwo na licznych kursach lub studiach podyplomowych. Wstęp na nie jest najczęściej wolny, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Edytorstwo od dawna było mocno powiązane z filologią polską. W wielu miejscach edytorstwo nadal istnieje, jako specjalizacja w obrębie polonistyki. Nie jest to jednak regułą.

W trakcie studiów:
Na pewno nie można się nudzić. Każdy student edytorstwa poznaje historię literatury polskiej oraz księgarstwa, otrzymuje sporą dawkę wiedzy z zakresu technik drukarskich, typografii itp. Niewątpliwym walorem studiów na kierunku edytorskim jest możliwość szybkiego konfrontowania teorii z praktyką. Każdy student Edytorstwa dostaje szansę poznania specjalistycznego oprogramowania wykorzystywanego w pracy wydawniczej. Przed przyszłymi edytorami stawia się również wysokie wymagania komunikacyjne. Ludzie, w przyszłości piastujący wysokie stanowiska w wydawnictwach, muszą umieć utrzymywać dobre relacje z autorami opracowywanych tekstów. Przecież edytorzy to niejednokrotnie najważniejsi ludzie po autorze, mający realny wpływ na ostateczną postać publikacji. Od edytorów w dużej mierze zależy, czy tekst ukaże się w druku, czy też nie zostanie opublikowany. Edytor, by dobrze wypełniać swoje obowiązki, musi nabyć odpowiedniego doświadczenia. Czyni to najczęściej podczas praktyk i staży w wydawnictwach i drukarniach. Wiele uczelni gwarantuje swoim studentom takie formy nauki zawodu. 
 
Po studiach:
Absolwenci kierunku Edytorstwo najczęściej zasilają wydawnictwa i instytucje zajmujące się analizą danych. Osoby po Edytorstwie spotkać można także w branży poligraficznej, a także w środkach masowego przekazu, gdzie często piastują wysokie stanowiska.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->