Studia wymagają nie tylko uzdolnień plastycznych w zakresie malarstwa, rysunku i rzeźby, ale również pewnych predyspozycji psychicznych, takich jak umiejętność krytycznej oceny dzieła sztuki, zdolność promowania sztuki w społeczeństwie, chęć rozwijania swojego talentu oraz zdolność do przekazywania wiedzy (w przypadku kandydatów, którzy decydują się na późniejszą pracę jako pedagodzy). Oprócz tego absolwenci tego kierunku bardzo często podejmują pracę jako nauczyciele plastyki, dlatego kandydat na te studia powinien mieć predyspozycje do pracy z dziećmi.

W trakcie studiów:

Podstawowe przedmioty to między innymi: historia sztuki, emisja głosu, przekaz audiowizualny, psychologia percepcji wizualnej, antropologia kulturowa i sztuka współczesna. Później student wybiera spośród kilku przedmiotów kierunkowych takich jak:
- rysunek,
- malarstwo,
- grafika,
- rzeźba,
- struktury wizualne,
- intermedia,
- projektowanie graficzne,
- multimedia,
- fotografia.

Po studiach:
Absolwent będzie posiadać wiedzę i umiejętności wykwalifikowanego plastyka, będzie przygotowany do realizacji i upowszechniania różnorodnych postaci przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych, poznawczych, edukacyjnych i użytkowych. Będzie posiadać umiejętności wykorzystania nabytej wiedzy w indywidualnej i zespołowej aktywności artystycznej.
« WWW »

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->