"Wszystko płynie, wszystko zmienia się i świat do przodu biegnie..." tak za Heraklitem z Efezu powtarzał poznański raper, Owal, w jednym ze swoich utworów, by podkreślić, że nic nie stoi w miejscu. Można te słowa odnieść do sytuacji panującej na polskich uczelniach, które walczą o studentów, uatrakcyjniając swą ofertę edukacyjną o nowatorskie kierunki. Studia łączące elementy różnych nauk humanistycznych. Głównym ich celem jest wykształcenie specjalistów zajmujących się szeroko pojętymi zagadnieniami społecznymi. Chcesz wiedzieć więcej na temat tego kierunku?


W trakcie studiów:

Nacisk kładziony jest przede wszystkim na kwestie związane z komunikacją interpersonalną oraz na umiejętności zarządzania i aktywizowania kapitału ludzkiego. Studenci dialogu i doradztwa społecznego w czasie trzech lat edukacji nauczą się wielu przedmiotów specjalistycznych, przygotowujących do wykonywania konkretnych zawodów. Do najważniejszych przedmiotów wykładanych w trakcie studiów należą bez wątpienia: emisja głosu, sztuka argumentacji, psychologia społeczna, prawo rodzinne i opiekuńcze, etyka w zawodzie trenera, coacha, doradcy, mediatora, socjologia komunikacji społecznej, itp. Studia rozwijają umiejętności przydatne w pracy z ludźmi, bo też do tego szczególnie przygotowują absolwentów.
 
Po studiach:
Osoby kończące dialog i doradztwo społeczne będą musiały wykazać się nietuzinkowymi zdolnościami w kontaktach z ludźmi i talentem szkoleniowym. Ich celem będzie bowiem rozwiązywanie skomplikowanych problemów społecznych, pobudzanie do działania jednostek i grup zagrożonych wypaleniem zawodowym lub też bezrobociem, czy wreszcie prowadzenie mediacji w sprawach cywilnych, karnych, itp. Można znaleźć bardzo ciekawą pracę. Absolwenci będą w stanie podjąć pracę w instytucjach i organizacjach o charakterze społecznym, np. w poradniach, w urzędach, w szkołach, w organizacjach, w stowarzyszeniach, czy w fundacjach. Sprawdzą się, jako asystenci rodzinni, doradcy rodzinni czy tez mediatorzy. Uzyskają uprawnienia do uczenia w szkołach przedmiotu "wiedza do życia w rodzinie". Znajdą również zatrudnienie w roli trenerów, mediatorów oraz doradców public relations. Po studiach licencjackich na kierunku dialog i doradztwa społecznego możliwe będzie także podjęcie studiów magisterskich.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->