Student Chemii budowlanej przyswoi podstawową wiedzę z zakresu nauk technicznych, chemicznych, technologicznych i inżynierii materiałowej oraz analityki technicznej i przemysłowej. Pozna technologie wytwarzania, przetwórstwa i metody modyfikacji materiałów ceramicznych, polimerowych, metalicznych i kompozytowych, zarówno inżynierskich jak i funkcjonalnych, stosowanych w przemyśle budowlanym oraz technologie wytwarzania i recyklingu wyrobów gotowych. Dlaczego warto wybrać studia na kierunku chemia budowlana? Zainteresowanych zapraszamy do dalszej lektury!
W trakcie studiów:
Zasadniczym elementem tej koncepcji jest znaczne rozbudowanie programu kształcenia w kierunku kształtowania następujących, specyficznych umiejętności:
 
doboru materiałów do różnych zastosowań w budownictwie,
badania struktury i właściwości materiałów ceramicznych, polimerowych, metalicznych i kompozytowych,
wykonywania prac wspomagających projektowanie materiałowe i technologiczne w przemyśle oraz jednostkach przemysłowego zaplecza badawczego w zakresie materiałów dla budownictwa,
stosowania metod wytwarzania materiałów budowlanych,
stosowania podstawowych metod oznaczania cech użytkowych gotowych wyrobów budowlanych oraz projektowania wybranych materiałów budowlanych,
doboru odpowiedniej metody badań i obsługi specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej dedykowanych na potrzeby przemysłu materiałów budowlanych,
stosowania podstawowych zasad kontroli jakości materiałów i wyrobów budowlanych,
rozumienia i analizowania podstawowych aspektów prawnych dotyczących zarządzania substancjami chemicznymi ze szczególnym uwzględnieniem produktów chemii budowlanej,
stosowania zasady zrównoważonego rozwoju, znajomości krajowych i europejskich uwarunkowań zarządzania środowiskowego, analizy cyklu życia wyrobów budowlanych, identyfikacji możliwości poprawy aspektów środowiskowych wyrobów budowlanych w różnych etapach ich cyklu życia.
Zasadniczym elementem tego kierunku jest znaczne rozbudowanie programu kształcenia w stronę kształtowania następujących, specyficznych umiejętności:
-doboru materiałów do różnych zastosowań w budownictwie,
-badania struktury i właściwości materiałów ceramicznych, polimerowych, metalicznych i kompozytowych,
-wykonywania prac wspomagających projektowanie materiałowe i technologiczne w przemyśle oraz jednostkach przemysłowego zaplecza badawczego w zakresie materiałów dla budownictwa,
-stosowania metod wytwarzania materiałów budowlanych,stosowania podstawowych metod oznaczania cech użytkowych gotowych wyrobów budowlanych oraz projektowania wybranych materiałów budowlanych,
-doboru odpowiedniej metody badań i obsługi specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej dedykowanych na potrzeby przemysłu materiałów budowlanych,
-stosowania podstawowych zasad kontroli jakości materiałów i wyrobów budowlanych,
-rozumienia i analizowania podstawowych aspektów prawnych dotyczących zarządzania substancjami chemicznymi ze szczególnym uwzględnieniem produktów chemii budowlanej,
-stosowania zasady zrównoważonego rozwoju, znajomości krajowych i europejskich uwarunkowań zarządzania środowiskowego, analizy cyklu życia wyrobów budowlanych, identyfikacji możliwości poprawy aspektów środowiskowych wyrobów budowlanych w różnych etapach ich cyklu życia.

Po studiach:

Będzie projektować i dobierać materiały do różnych zastosowań oraz posiada wiedzę w zakresie metod ich badania oraz atestacji i certyfikacji wyrobów. Pozna podstawowe problemy związane z ochroną środowiska i będzie umiał kierować się w swoich działaniach zasadą zrównoważonego rozwoju. Będzie przygotowany do obsługi specjalistycznego oprogramowania i komputerowych baz danych. Absolwenci kierunku Chemia budowlana są dobrze przygotowani do podjęcia pracy w zakładach przemysłowych produkujących materiały na rynek budowlany. Posiadają podstawowe wiadomości z zakresu zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi w przemyśle. Wiedza oraz  kwalifikacje praktyczne predestynują ich do podjęcia pracy zarówno w przedsiębiorstwach przemysłowych, produkujących na potrzeby budownictwa, jak i zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu budowlanego.
« WWW »
« WWW »
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
ul. Żeromskiego 116
90-924 Łódź

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->