Budownictwo zawsze cieszyło się dużym szacunkiem pośród wszystkich kierunków na politechnice. Jest to ścisła gałąź nauk akademickich, która kończyły się konkretną wiedzą, dająca ?fach? w ręce młodych inżynierów. Jednakże kierunek, kierunkowi nierówny. Na tle innych uczelni, Budownictwo na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej zdecydowanie się wyróżnia, dając gwarancję jakości oraz możliwości.


Jeżeli zastanawiasz się nad podjęciem studiów w zakresie Budownictwa, powinieneś dowiedzieć się jak najwięcej o nauce na tym kierunku. Proponujemy, abyś zaczął od tego artykułu. Przedstawiamy w nim odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące budownictwa. Czym jest budownictwo? Można powiedzieć, że jest to działalność polegająca na wznoszeniu wodnych i lądowych obiektów budowlanych. Oczywiście w centrum zainteresowania budownictwa znajduje się także przebudowywanie, modernizowanie i konserwowanie już istniejących.Zapraszamy do dalszej lektury!


Jak przygotować się na studia w zakresie Budownictwa?

Wielu ludzi rozpoczyna swoje przygotowania już od początku szkoły średniej. Rozwijają oni swoje talenty matematyczne oraz doskonalą wyobraźnię, ucząc się podstaw rysunku technicznego. Dobrze jeśli kandydat świetnie zna chemię i fizykę, gdyż pierwsza z nich znajdzie swoje zastosowanie w przedmiotach związanych z materiałoznawstwem, a druga w obliczeniach konstrukcyjnych. Takie przygotowanie pozwoli świetnie zdać maturę i zająć wysokie miejsce na liście rankingowej, która jest podstawą rekrutacji w większości uczelni.

Czego będę się uczyć na Budownictwie?

Uczelnie oferują zróżnicowane zestawy przedmiotów. Z reguły obejmują one kilka podstawowych dla inżyniera dziedzin wiedzy:
  • geodezja, geologia, hydrologia;
  • matematyka z geometrią wykreślną i analizą matematyczną;
  • chemia, materiałoznawstwo, materiały budowlane, wytrzymałość materiałów;
  • budownictwo drogowe, kolejowe, morskie, mostownictwo;
  • technologia robót budowlanych, zarządzanie zespołami, itd.

W jaki sposób zdobędę uprawnienia i doświadczenie po ukończeniu Budownictwa?

Studia w zakresie Budownictwa to nie tylko nauka w uczelnianych salach wykładowych i laboratoriach. Każdy student zobowiązany jest do realizacji praktyk zawodowych w bardzo ściśle określonych wymiarach czasowych. Odpowiednie staże pracy przy wykonywaniu robót budowlanych, projektowaniu i innych czynnościach zawodowych pozwalają ubiegać się o odpowiednie uprawnienia budowlane.

Czy uzyskanie dyplomu na kierunku Budownictwo to koniec nauki?

Z pewnością nie. Osoby pracujące w zawodach budowlanych praktycznie nigdy nie przestają się uczyć. Wymagania stawiane przez kolejne zadania budowlane skłaniają do stałego odświeżania wiedzy i uzupełniania jej o nowe osiągnięcia nauk technicznych.

Czy studia na kierunku Budownictwo zapewniają dobry start zawodowy?

I tak i nie. Wszystko zależy od tego kim jest człowiek, który je ukończył. Przyglądając się statystykom można zauważyć, że bardzo niewielka ilość absolwentów zmienia zawód lub długo pozostaje bezrobotnymi. Warto potraktować studenckie staże i praktyki, jako okazję do poznania rynku pracy, firm budowlanych, czy biur projektowych. Znaczny odsetek absolwentów budownictwa deklaruje, że rozwój ich kariery zainicjowany był, przez kontakty zdobyte w czasie studiów.

Korepretycje z fizyki przed maturą

« WWW »
« WWW »
« WWW »

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->