Biotechnologią w przyszłość!

Biotechnologia to trudny kierunek, ale udział ludzi, którzy go ukończyli w budowaniu lepszej przyszłości jest bezdyskusyjny. Studenci i absolwenci biotechnologii nie tylko uczestniczą i prowadzą badania w najważniejszych dla współczesnego człowieka obszarach – zdrowie, medycyna, żywienie, ale doświadczają również niezwykłych przygód podróżując po najlepszych ośrodkach badawczych na całym świecie. Jeśli zastanawiasz się nad wyborem właśnie tego kierunku, zapoznaj się opinią Iwony Rzeszutek, która ukończyła biotechnologią na UR, a obecnie jest na studiach doktoranckich.

Iwona Rzeszutek jest absolwentką studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia molekularna, które są prowadzone na Uniwersytecie Rzeszowskim. Stypendystka Rektora UR, Stypendystka programu ERASMUS – stażystka w laboratorium Prof. Mariusza Nowackiego (Institute of Cell Biology in Bern, Switzerland). Doktorantka pod kierunkiem Prof. Mariusza Nowackiego (Institute of Cell Biology in Bern, Switzerland). Współautorka publikacji naukowych w czasopismach: CELL, Oncotarget, Mol Neurobiol., Biochemie, Mutat Res Genet Toxicol Environ Mutagen., Toxicol In Vitro. Dowiedźcie się, dlaczego warto wybrać właśnie te studia.

Dlaczego warto studiować biotechnologię?

I.R. Biotechnologia, to interdyscyplinarna dziedzina nauki i techniki dająca nieograniczone możliwości. Szczerze zachęcam do studiowania biotechnologii, ponieważ jest to innowacyjny i przyszłościowy kierunek, który oprócz badań podstawowych ma niesamowicie dużo zastosowań praktycznych. Dynamiczny rozwój tej dziedziny można obserwować nawet w życiu codziennym, gdyż jest jednym ze źródeł innowacji obecnych chociażby w przemyśle farmaceutycznym, browarniczym czy mleczarskim. Kończąc ten kierunek możemy znaleźć pracę nie tylko w wyżej wymienionych sektorach przemysłu, ale również na uczelniach, gdzie możemy poświęcić się pracy naukowej. Co więcej, student biotechnologii mający ciekawy pomysł, może otworzyć własną firmę. Jak można więc zauważyć, jest to dziedzina nauki, która daje szerokie perspektywy rozwoju i chyba jak żadna inna jest silnie związana z przemysłem i szeroko rozumianym biznesem.

Jakie badania Pani prowadzi? Jaką mają „przekładalność” na życie zwykłego człowieka?

I.R. Laboratorium Prof. Mariusza Nowackiego, w którym obecnie pracuję, skupia się na poznaniu epigenetycznych mechanizmów rearanżacji genomu, którym przewodniczy małe niekodujące RNA. Do swoich badań wykorzystujemy jednokomórkowe orzęski – Paramecium tetraurelia, które charakteryzuje dymorfizm jądrowy. Komórki te posiadają dwa diploidalne mikronukleusy (MIC, ang. micronucleus) pełniące funkcje generatywne, jak również wysoce poliploidalny makronukleus (MAC, ang. macronucleus) odpowiedzialny za ekspresję genów. Paramecium, to niebywale fascynujący organizm modelowy umożliwiający badanie złożonego mechanizmu jakim jest rearanżacja chromosomów. Zjawisko to występuje podczas cyklu płciowego komórki. W momencie rozwoju nowego makronukleusa, genom generatywny ulega powtarzalnym, precyzyjnie regulowanym procesom, w wyniku których część jego materiału genetycznego, tj. transpozony i sekwencje niekodujące (IES, ang. Internaclly Eliminated Sequences) jest eliminowana. Usuniecie tych elementów wymaga informacji, która dostarczana jest przez komórkę mateczna w postaci RNA. Proces ten znany jest jako „RNA skaning”, gdyż następuje porównanie genomu generatywnego z somatycznym genomem komórki matecznej umożliwiając produkcję w pełni funkcjonalnego potomstwa.

Niestety, mechanizm za pomocą którego komórka rozpoznaje sekwencje mające ulec eliminacji pozostaje w głównej mierze niewyjaśniony, dlatego moim zadaniem jest znalezienie funkcji nowych białek zaangażowanych w ten proces dostarczając nowych i cennych informacji. Chciałabym zwrócić uwagę na to, iż poznanie tego mechanizmu u pantofelków, który na pierwsza rzut oka może wydawać się bardzo wyspecjalizowany, może stanowić podstawę ważnych, ale rzadkich procesów występujących w komórkach nowotworowych. Na koniec chciałabym podkreślić, jak ważnym aspektem nauki są badania podstawowe, gdyż to właśnie one są budulcem wiedzy, która dają początek wielkim odkryciom i technologiom.

Jak zaczęła się moja przygoda z nauka, co jest w niej takiego fascynującego i jakie są moje plany na przyszłość.

I.R. Praca w laboratorium fascynowała mnie od zawsze, ale prawdziwą pasję do nauki rozbudził we mnie Prof. Maciej Wnuk. Jest to osoba niezwykle oddana temu co robi. O tym z jaką radością i sercem wykonuje swoją pracę przekonał się zapewne każdy student, który miał szczęście z Nim pracować. To dzięki Niemu łączę teraz swoją pracę z pasją. Poza tym, nauka to dziedzina, która nie pozwala mi się nudzić, każdy dzień jest zupełnie inny. Ta różnorodność, szukanie odpowiedzi na nurtujące mnie pytania, jak również podejmowanie nowych wyzwań, sprawiają mi wielką satysfakcję. Dlatego po skończeniu doktoratu chciałabym kontynuować swoja przygodę z nauką. Instytutu biotechnologii o uznanej pozycji naukowej nie trzeba szukać daleko – Instytut biotechnologii UR ma kategorię naukową A (czyli niemal najwyższą możliwą do uzyskania).

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź najpopularniejsze kierunki studiów w Polsce

Jakie informacje o kierunku studiów są ważne?
Jak powinien wyglądać idealny opis kierunku studiów? Jeśli szukasz studiów – możesz wskazać, co jest dla Ciebie ważne. Jeśli już studiujesz – możesz pomóc przyszłym kandydatkom i kandydatom.