Studia na kierunku Bioinżynieria żywności i środowiska wodnego to studia łączące wiedzę z zakresu diagnostyki żywności i środowiska wodnego. Studia są prowadzone przez uczelnie techniczne oraz uniwersytety przyrodnicze, dlatego kandydaci powinni interesować się tymi obszarami wiedzy już na etapie nauki szkolnej. Nie są to z pewnością studia łatwe – wymagają zaangażowania znajdują ciekawą i dobrze płatną pracę. Jeśli już w szkole średniej takie przedmioty jak biologia, chemia czy fizyka nie stanowią dla Ciebie większego wyzwania, to jest to kierunek dla Ciebie!

W trakcie studiów:

Studenci spotkają się z takimi przedmiotami jak m.in.: enzymologia, analiza i ocena jakości żywności, podstawy biotechnologii, podstawy genetyki, biologia komórki, genetyka i selekcja hydrobiontów, toksykologia żywności i środowiska wodnego, mikrobiologia środowiska wodnego, podstawy dietetyki i zasady racjonalnego żywienia, diagnostyka molekularna, bioinżynieria rozrodu ryb, projektowanie funkcjonalnych przetworów spożywczych.

Po studiach:
Absolwent może wykorzystać swoją wiedzę oraz zdobyte podczas studiów doświadczenie w pracy:
- przy projektowaniu i eksploatacji w zakresie technologii żywności i środowiska wodnego,
- przy produkcji żywności z zastosowaniem metod biochemicznych i mikrobiologicznych,
- w prowadzeniu badań diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń,
- przy projektowaniu, rozwoju i wytwarzaniu nowych produktów żywnościowych, a także nowoczesnych metod kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności,
- przy tworzeniu ekonomicznych kalkulacji produkcji oraz organizacji i marketingu, działalności gospodarczej i ochronie środowiska,
- w ochronie wód z uwzględnieniem metod ich odnowy poprzez rekultywacje.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->