Jeśli wahasz się, jakie studia wybrać to zanim podejmiesz ostateczną decyzję warto zapoznać się z ofertą kierunku Bioinżynieria produkcji żywności. Kandydaci powinni odznaczać się wytrwałością i umiejętnością długotrwałej koncentracji na konkretnym zadaniu. Wszystkie te cechy przydają się podczas badań laboratoryjnych. By dostać się na studia należy jak najlepiej zdać maturę. W konkursie świadectw pod uwagę bierze się oceny z trzech przedmiotów. Nauka trwa trzy i pół roku i kończy zdobyciem tytułu inżyniera. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do lektury!


W trakcie studiów:
Studia te przeznaczone są dla osób z dobrze opanowanymi przedmiotami ścisłymi oraz z dużą wiedzą z zakresu przedmiotów przyrodniczych. Dominującymi przedmiotami są: matematyka, biologia, chemia oraz ich pochodne. Studenci zgłębiają również zagadnienia dotyczące ekonomii, prawa czy zarządzania. Studia mają więc charakter interdyscyplinarny, gdyż zapewniają wielokierunkowy rozwój. Dzięki studiowaniu Bioinżynierii produkcji żywności studenci wiedzą jak produkować żywność z surowców pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego, jak ją przechowywać i w jaki sposób nią gospodarować. Poza tym studentom przekazuje się bardzo gruntowną wiedzę o hodowli zwierząt i zarządzaniu przedsiębiorstwami produkującymi żywność. Dużo miejsca w trakcie studiów poświęca się na prawne aspekty produkcji żywności, głównie kontrolę jakości i bezpieczeństwo zdrowotne. Studenci Bioinżynierii produkcji żywności opanowują nie tylko specjalistyczną wiedzę, ale także nabywają wiele bardzo przydatnych umiejętności zarówno zawodowych jak i społecznych. Jedną z najważniejszych jest płynne posługiwanie się językiem angielskim ułatwiające kontakty z zagranicznymi rynkami zbytu. 

Po studiach:
Absolwenci mogą kontynuować naukę na przykład na zootechnice, technologii żywności lub innych studiach tematycznie powiązanych z bioinżynierią produkcji żywności. Na absolwentów tego kierunku czeka bardzo atrakcyjna praca. Przede wszystkim bioinżynierzy zatrudniani są w przemyśle rolno-spożywczym oraz w ośrodkach badawczo - rozwojowych i w administracji rządowej oraz samorządowej. Absolwenci Bioinżynierii produkcji żywności biorą czynny udział przy produkcji lub przetwarzaniu żywności w zakładach produkcyjno-przetwórczych, wprowadzaniu żywności na rynek, sprawdzaniu jej jakości w laboratoriach badawczych i analitycznych, nadawaniu certyfikatów przydatności do spożycia. Duża grupa osób po tych studiach sprawdza się znakomicie w roli szkoleniowców i doradców. A niektórzy także nauczycieli (po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej). 

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->