Masz wysokie oceny z biologii i chemii? Interesują cię zagadnienia przyrodnicze? Chcesz mieć faktyczny wpływ na ochronę środowiska? Zacznij studiować Bioinżynierię. Kierunek, tak bardzo popularny na Zachodzie, został doceniony także w Polsce. Oferują go największe uczelnie w kraju. Kandydaci muszą spełnić kilka warunków. Najważniejszy z nich to oczywiście świadectwo dojrzałości z jak najwyższymi ocenami z biologii i chemii. Najlepiej jeśli są one zdawane na poziomie rozszerzonym. Kandydaci muszą także posiadać predyspozycje do wykonywania zawodu bioinżyniera.

W trakcie studiów:

Student kierunku Biofizyka zdobywa wiedzę dotyczącą procesów fizycznych i chemicznych na poziomie molekularnym, w komórkach żywych, a także z zakresu fizyki molekularnej, kwantowej, krystalochemii białek, biochemii, informatyki pozwalającej na modelowanie procesów biochemicznych zachodzących w układach biologicznych.

Po studiach:
Dzięki tej wiedzy absolwent będzie mógł podjąć pracę w:
- placówkach medycznych i farmaceutycznych,
- instytutach naukowych,
- przedsiębiorstwach i firmach związanych z ochroną zdrowia, ochroną środowiska, biotechnologią.
« WWW »
« WWW »

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->