Bezpieczeństwo żywności obejmuje swoim zakresem chemię żywności, mikrobiologię żywności, nauki rolnicze i techniczne w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności. Kierunek kształci fachowców, którzy mają zapewnić jak najlepszą ochronę zdrowia ludzkiego i interesów konsumentów. Bezpieczeństwo żywności to dziedzina wiedzy, która zajmuje się sprawdzaniem jakości oferowanej konsumentom żywności poprzez zaplanowanie praktyk testowania produktów. Dotyczy to wszystkiego, co można nabyć w sklepie, dlatego absolwenci znajdą pracę w każdym zakładzie produkcyjnym.


W trakcie studiów:
Podczas studiów realizowane są przedmioty: matematyka, statystyka, biologia, mikrobiologia, chemia, biochemia, prawo żywnościowe, podstawy produkcji roślinnej i zwierzęcej, toksykologia, ekologia i ochrona środowiska, analiza żywności, ogólna i kierunkowe technologie żywności, logistyka w łańcuchu żywnościowym, towaroznawstwo żywności, metrologia, procesy jednostkowe w przemyśle spożywczym, patogenne zmiany w surowcach żywnościowych, zagrożenia biologiczne, chemiczne i fizyczne w żywności, instrumentalne metody oceny bezpieczeństwa i jakości żywności, podstawy biologii molekularnej i inżynierii genetycznej, żywność genetycznie modyfikowana, nadzór weterynaryjny i sanitarny w gospodarce żywnościowej, ochrona zdrowia publicznego, podstawy żywienia człowieka, systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.

Po studiach:
Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudniani w placówkach edukacyjnych i badawczo-rozwojowych a także firmach doradczych i audytujących, czy też w inspekcjach urzędowej kontroli jakości. Dzięki zdobytej wiedzy są przygotowani do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się kontrolą jakości i bezpieczeństwa w łańcuchu żywnościowym.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->