Bezpieczeństwo wewnętrzne w warszawskiej SWPS

Bezpieczeństwo komunikacji, sytuacje kryzysowe i bezpieczeństwo misji zagranicznych to 3 specjalizacje oferowane w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w ramach nowego kierunku studiów – bezpieczeństwo wewnętrzne. Studia I stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym będą dostępne w ofercie uczelni od roku akademickiego 2010/2011.

– Zagadnienie bezpiecznego życia w różnych jego aspektach jest obecnie niezwykle aktualne, zarówno w związku z istnieniem przestępczości zorganizowanej wewnątrz państwa, jak i z zagrożeniem różnego rodzaju atakami terrorystycznymi – mówi dr hab. Teresa Gardocka, dziekan Wydziału Prawa SWPS.

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne adresowany jest do osób zainteresowanych kwestiami bezpieczeństwa kraju i społeczeństwa. Umożliwia wybranie jednej z trzech specjalności: bezpieczeństwo komunikacji (w tym komunikacji morskiej i lotniczej), sytuacje kryzysowe (specjalność obejmuje bezpieczeństwo imprez masowych, strajków i protestów, działanie w sytuacji klęski żywiołowej i w innych stanach nadzwyczajnych) lub bezpieczeństwo misji zagranicznych (wojskowych i humanitarnych).

Program specjalności bezpieczeństwo komunikacji w SWPS obejmie takie zagadnienia, jak przestępstwa drogowe i ich zwalczanie, prawo lotnicze i morskie, terroryzm lotniczy i piractwo morskie, podstawy logistyki czy praktyczne zagadnienia zabezpieczania lotnisk i portów. Absolwenci będą przygotowani do podjęcia zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa komunikacji drogowej, lotniczej i morskiej w zakresie przewozów osobowych i towarowych.

Niszowa specjalność bezpieczeństwo misji zagranicznych została utworzona ze względu na coraz większe zaangażowanie Polski w rozmaite akcje poza granicami kraju. Jej celem jest przygotowanie studentów do pełnienia roli specjalistów od rozwiązywania zagadnień bezpieczeństwa różnorodnych misji zagranicznych, szczególnie misji humanitarnych i pomocowych. Na tej specjalności w SWPS studenci będą uczęszczać na zajęcia z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego w dobie globalizacji, udziału Polski w misjach zagranicznych wojskowych i humanitarnych, prawa jenieckiego, międzynarodowej ochrony dóbr kultury czy pracy korespondenta wojennego.

Program specjalności sytuacje kryzysowe obejmuje takie przedmioty, jak: imprezy masowe i ich zabezpieczanie, strajk i inne protesty pracownicze, klęska żywiołowa i inne stany nadzwyczajne, cyberterroryzm – zjawisko i metody zwalczania, kryzysy lokalne oraz negocjacje w sytuacjach kryzysowych. Jej absolwenci będą przygotowani do pracy w działach administracji terenowej zajmujących się rozwiązywaniem sytuacji kryzysowych związanych z klęskami żywiołowymi, sytuacjami konfliktowymi w sferze pracy (strajki i protesty pracownicze) i innych sferach życia społecznego (demonstracje i inne zgromadzenia o podłożu konfliktowym lub będące potencjalnym źródłem konfliktów). Absolwenci, którzy wybiorą tę specjalność będą także przygotowani do pełnienia odpowiedzialności za bezpieczeństwo imprez masowych.

Absolwenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne znajdą pracę w służbach specjalnych, chroniących bezpieczeństwo wewnętrzne państwa (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne), a także w innych służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo różnych sektorów, jak Służba Graniczna, Służba Ochrony Kolei, służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo portów morskich i lotniczych. Będą mieli wiedzę na temat zagrożeń bezpieczeństwa kraju, życia i mienia obywateli oraz zarządzania i organizacji przedsięwzięć przeciwdziałających zagrożeniom, nabędą podstawowe informacje z zakresu prawa (w tym prawa karnego) i psychologii. Będą umieli przewidywać i przeciwdziałać zagrożeniom (również o charakterze terrorystycznym), organizować akcje ratunkowe i akcje pomocowe w sytuacjach kryzysowych, w tym w sytuacji klęski żywiołowej, a także prowadzić negocjacje w sytuacjach kryzysowych.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

O kierunkach studiów
Miłosz Szkudlarski

Co warto studiować?

Pedagogika – to najchętniej wybierany kierunek studiów. Tak wynika z raportu opublikowanego w ubiegłym roku przez Ministerstwo Edukacji i Nauki podsumowującego rekrutację na studia w

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję