Bezpieczeństwo wewnętrzne to jeden z najnowszych kierunków studiów realizowanych na polskich uczelniach. Z pewnością warto przyjrzeć mu się bliżej, aby ocenić, czy warto zdecydować się na naukę na tym kierunku. Jako relatywnie nowa dziedzina kształcenia studentów, godna jest zainteresowania, choćby z tego powodu, że rynek pracy nie zdążył się jeszcze nasycić absolwentami, a dyplom ukończenia Bezpieczeństwa wewnętrznego nadal uchodzi za dość oryginalne i budzące ciekawość wykształcenie, które może być świetnym atutem na rynku pracy.


Jak przygotować się na studia, w zakresie Bezpieczeństwa wewnętrznego?

Każda uczelnia stosuje odrębne kryteria i normy w procesie rekrutacyjnym. W konkursach świadectw zwykle brane są pod uwagę oceny z przedmiotów humanistycznych i społecznych, takich jak historia i wiedza o społeczeństwie. Z pewnością warto uczyć się zagadnień pochodzących z tych dziedzin wiedzy, nawet jeżeli nie planujesz aplikować na studia, w których obowiązują limity miejsc. Dobra orientacja w historii Polski, prawie, ustroju i polityce z pewnością pomoże Ci lepiej ulokować wiedzę, która będzie przekazywana w ramach studenckich zajęć i własnych lektur.


Jakie są najciekawsze tematy, realizowane w trakcie studiów?

Studia w zakresie Bezpieczeństwa wewnętrznego to uczestnictwo w wykładach, ćwiczeniach, zajęciach warsztatowych, seminariach oraz różnego rodzaju ćwiczeniach terenowych. Do przyswojenia jest bardzo wiele, interesującego materiału. Do najciekawszych zagadnień z pewnością należą tematy takie jak:
  • terroryzm;
  • tajne służby;
  • techniki przesłuchań;
  • bezpieczeństwo społeczne;
  • elementy wiedzy o wywiadzie i kontrwywiadzie oraz wiele innych zajmujących zagadnień.

W jaki sposób uwarunkowana jest kariera zawodowa absolwentów BW i jak zwiększyć szansę na zatrudnienie?

Pewne uniwersalne reguły, funkcjonujące na rynku pracy znajdują także zastosowanie w wypadku absolwentów Bezpieczeństwa wewnętrznego. Oto kilka najlepszych środków, zwiększających szanse na zdobycie dobrej pracy:
  • wyspecjalizuj się w wąskiej, niszowej dziedzinie nauk o bezpieczeństwie;
  • znajdĹş jak najlepsze praktyki w tym zakresie;
  • szukaj pracy i staży już w trakcie studiów;
  • ucz się rzetelnie i sumiennie, nigdy nie wiesz, która część wiedzy będzie przydatna;
  • twórz sieć zawodowych kontaktów.
Absolwenci BW pracują zwykle dla jednostek samorządu terytorialnego, organizacji rządowych i pozarządowych. Chętnie aplikują także do służb mundurowych, takich jak Wojsko, Policja, Państwowa Straż Pożarna, Służba Ochrony Pogranicza i wielu innych. Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych zmusiły licznych pracodawców do utworzenia stanowisk administratora bezpieczeństwa informacji. Okazuje się, że do tego rodzaju prac chętnie zatrudniani są absolwenci omawianego tu kierunku.
« WWW »
« WWW »
« WWW »
« WWW »
« WWW »
« WWW »
« WWW »
« WWW »
« WWW »
« WWW »
« WWW »
« WWW »
« WWW »
« WWW »

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->