Archiwistyka zajmuje się archiwami i archiwaliami, a w szczególności gromadzeniem, przechowywaniem, opracowywaniem i udostępnianiem materiałów archiwalnych. Rozwój techniki oraz informatyzacja życia pociągnęła za sobą konieczność kształtowania u archiwistów umiejętności wykorzystania programów i systemów komputerowych w ich codziennej pracy, a także postawiła przed nimi problem archiwizowania dokumentacji elektronicznej. Student zdobywa wiedzę z historii, prawa i administracji, informacji naukowej i informatyki, zarządzania. Dlaczego warto wybrać te studia?

W trakcie studiów:

Studia dobrze przygotowują do pracy z komputerem, w tym do obsługi, administrowania i współtworzenia elektronicznych systemów zarządzania biurowością i archiwum, a także do administrowania zasobami sieciowymi. Stwarzają okazję do opanowania wielu języków obcych na czele z językiem angielskim.

Po studiach:

Student znajdzie pracę w:
- archiwach zakładowych lub składnicach akt istniejących w każdym urzędzie, instytucji, przedsiębiorstwie,
- biurze lub kancelarii na stanowisku menedżera procesu zarządzania dokumentacją i organizatora pracy biurowej,
- prywatnych przedsiębiorstwach świadczących usługi archiwizacyjne (porządkowanie i przechowalnictwo dokumentacji),
- archiwach historycznych (archiwach państwowych lub państwowych wyodrębnionych, w tym resortu spraw wewnętrznych oraz Instytucie Pamięci Narodowej, a także w archiwach kościelnych),
- bibliotekach i muzeach, zwłaszcza w działach rękopisów,
- instytucjach naukowo-badawczych, zwłaszcza  prowadzących działalność w zakresie archiwistyki i nauk historycznych,
- ośrodkach dokumentacyjnych i informacyjnych,
- wydawnictwach i redakcjach czasopism.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->