Studia na tym kierunku to wielkie wyzwanie, które staje się codzienną rzeczywistością kandydatów, studentów oraz absolwentów. Nauka nie należy do łatwych, a ilość egzaminów i zaliczeń może być przytłaczająca. W czasie studiów trzeba wykonać setki prostych i skomplikowanych projektów obiektów charakteryzujących się różnymi stylami, funkcjonalnościami i przeznaczeniem. W architekturze nie ma idealnych rozwiązań, a projekt doskonały zawsze może zostać ulepszony. Aby dowiedzieć się więcej o tym kierunku i możliwościach zatrudnienia, zapraszamy do lektury! 


Profil kandydata na Architekturę

Dobry kandydat na studia w dziedzinie Architektury to człowiek wszechstronnie utalentowany. Wykazuje on kreatywność oraz dyscyplinę umysłu. Przygotowując się w szkole średniej do procesu rekrutacyjnego na wymarzonej uczelni, pilnie uczy się matematyki, fizyki oraz rysunku, oczywiście nie zaniedbując przy tym języków obcych.

Rekrutacja na studia architektoniczne

Głównym czynnikiem, który decyduje o przyjęciu na studia jest wynik egzaminu maturalnego. Należy pamiętać, że uczelnie kierują się swoimi własnymi uregulowaniami, dlatego warto sprawdzić, w jaki sposób liczone są punkty oraz które przedmioty są brane pod uwagę. Komisje rekrutacyjne oceniają także zdolności plastyczne kandydata. Aby przygotować się do takiej oceny warto przed rekrutacją ukończyć odpowiedni kurs przygotowawczy.

Studia na kierunku Architektura

Projektowanie budynków, czy nawet całych przestrzeni wymaga nie tylko kreatywności, ale także dyscypliny, systematyczności, precyzji i pracowitości. Nietrudno domyślić się, że niewielu ludzi posiada takie cechy, dlatego studia architektoniczne to także płaszczyzna do pracy nad sobą. Studia architektoniczne cechują się bardzo bogatym programem. Warto też wiedzieć, że ilość zadań, projektów, prac oraz samodzielnych lektur jest bardzo znaczna. Jakie przedmioty mogą znaleźć się w programie studiów?

Spójrzmy na listę:
  • historia architektury
  • projektowanie architektoniczne
  • mechanika budowli
  • komputerowe wspomaganie projektowania
  • materiałoznawstwo
  • budownictwo
  • instalacje budowlane
Rzecz jasna, wymienione tu przedmioty to tylko niewielka część programu studiów. Trzeba wiedzieć, że realizowany on jest w ramach wykładów, seminariów, laboratoriów, konwersatoriów i ćwiczeń. Studia architektoniczne są niezwykle wymagające. Obok kompetencji inżynierskich kształtują także uzdolnienia w dziedzinie przestrzennego myślenia, rysunku oraz projektowania nowatorskich rozwiązań różnego rodzaju przestrzeni.

Perspektywy pracy absolwenta Architektury

Ukończenie architektury to dopiero początek prawdziwych zmagań zawodowych. Dobry architekt to człowiek, który zdobywa kolejne uprawnienia, zwiększające ilość prac, które może wykonywać. Nie bez znaczenia jest nauka języków obcych, polscy architekci stanowią bowiem nadal dość dużą konkurencję dla swoich europejskich kolegów. Wielu architektów otwiera swoje firmy projektowe, inni szukają zatrudnienia w istniejących podmiotach gospodarczych.
« WWW »
« WWW »
« WWW »
« WWW »
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
ul. Rzemieślnicza 5
81-855 Sopot

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->