Archeologia jest wyjątkowa. Nie każdy ma odpowiednie cechy oraz predyspozycje do wykonywania zawodu archeologia. Zajęcia to nie tylko wykłady i ćwiczenia, ale też nauka przez praktykę. Studenci doskonalą swoje umiejętności w laboratoriach i specjalistycznych pracowniach, wyjeżdżają na wakacyjne praktyki i uczestniczą w pracach swoich starszych kolegów. Nauka na dobrej uczelni tworzy świetną okazją do wyjazdów zagranicznych, zarówno na studia jak i do pracy na licznych polskich stanowiskach archeologicznych na niemal wszystkich kontynentach.


Pasjonat archeologii w szkole średniej

Trudno sobie wyobrazić kandydata na studia archeologiczne, który nie znałby historii. Pewnie dlatego oceny z tego przedmiotu są bardzo często brane pod uwagę przez komisje rekrutacyjne wielu uczelni. Istnieje jeszcze jeden bardzo ważny dla przyszłego archeologa przedmiot, choć właściwie jest to grupa przedmiotów, mamy tu na myśli języki obce. Znajomość angielskiego jest niemal obowiązkowa dla każdego archeologa.

Studia archeologiczne

Nauka archeologii to oczywiście nie tylko historia. Reprezentant tego zawodu musi znać także etnologię i antropologię kulturową ludów żyjących w zamierzchłych czasach. Ważną częścią jego studiów jest także np. geologia, archeologie różnych regionów świata, numizmatyka i statystyka. Uczelnie są niezależne w układaniu planu zajęć, dlatego warto zajrzeć na strony internetowe wybranej przez Ciebie szkoły.

Wyjazdy i wykopaliska

Studia archeologiczne nie miałyby pełnej wartości, gdyby realizowane były jedynie w murach uczelni. Bardzo ważnym elementem programu są wakacyjne praktyki w muzeach, na stanowiskach archeologicznych na całym świecie, w laboratoriach i innych placówkach, które umożliwiają doskonalenie wiedzy i umiejętności młodych adeptów archeologii.

Archeolog i praca zawodowa

Archeolog po ukończeniu studiów może rozpocząć pracę badawczą, jest to jednak wymagające zajęcie. Trzeba dysponować świetnym zdrowiem, odpornością i gotowością na wysiłek fizyczny oraz móc realizować wyjazdy w różne regiony świata. Można także zająć się edukacją, etat nauczycielski może być świetnym rozwiązaniem dla osób, które wolą poświęcić się przekazywaniu wiedzy. Zatrudnienie archeologom oferują także różnorodne instytucje związane z kulturą, takie jak muzea, instytuty czy galerie.
« WWW »
ul. Stwosza 55
80-952 Gdańsk

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->