Kierunek Antropologia mniejszości narodowych i społeczności lokalnych jest propozycją kształcenia adresowaną do kandydatów zainteresowanych dziejami i problemami współczesnymi mniejszości narodowych, które zamieszkują Polskę oraz kraje Europy środkowo-wschodniej. Program tych studiów przekracza formułę typowych studiów historycznych, ponieważ wzbogaca ją o wybrane przedmioty z takich dziedzin naukowych, jak socjologia, etnologia, filologia, pedagogika, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, prawo, nauki o polityce, nauki o zarządzaniu.

W trakcie studiów:

Zagadnienia, jakich będzie poruszał program kierunku Antropologia mniejszości narodowych i społeczności lokalnych to m.in.:
- Migracje ludności z ziem polskich
- Emigracja polityczna
- Animacja społeczno-kulturalna
- Komunikacja językowa
- Społeczeństwo obywatelskie
- Polonia amerykańska
- Współczesne problemy Polonii i Polaków w krajach Unii Europejskiej
- Współczesne problemy Polonii i Polaków w Rosji, Białorusi i na Ukrainie
- Polonijna prasa i ruch wydawniczy
- Polskie instytucje kultury poza granicami kraju
- Zarządzanie w instytucjach kultury
- Mniejszości narodowe na Śląsku
- Wstęp do wielokulturowości Śląska
- Mniejszości narodowe w polskiej myśli społeczno-politycznej
- Rola edukacji i wychowania w kształtowaniu tożsamości mniejszości narodowych.

Po studiach:
Studia na kierunku Antropologia mniejszości narodowych i społeczności lokalnych zapewni absolwentowi warunki do prowadzenia samodzielnych badań w zakresie dziejów regionalnych, mikrohistorii oraz przemian społeczno-gospodarczych. Może on znaleźć zatrudnienie w placówkach kulturalno-oświatowych, muzeach i izbach regionalnych, urzędach administracji publicznej i samorządowej.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->