"Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie nie jest mi obce" - ta maksyma zawojowała renesansową Europę. Stawiała człowieka na piedestale, w centrum ówczesnego świata, czyniąc go punktem odniesienia. Antropologia literatury, teatru i filmu bada człowieka przez pryzmat jego duchowego dorobku. Sprawdza, w jaki sposób człowiek funkcjonował w kulturze na przestrzeni wieków. Kierunek antropologia literatury, teatru i filmu to studia interdyscyplinarne, łączące w sobie wiedzę w wielu gałęzi nauk humanistycznych. Chcesz wiedzieć więcej?

Sprawdź podobne kierunki studiów:


Celem kształcenia jest przygotowanie studentów do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno - kulturalnym. Obsesją badaczy jest zgłębienie tajemnicy człowieka, poznanie wszystkich aspektów jego życia i sformułowanie teorii, która jednoznacznie wskazywałaby, kim on jest. Niestety człowieka nie da się poznać w sposób całościowy i wyczerpujący. Można zgłębiać go tylko po kawałku, badając jego ciało (biologia, anatomia), duszę (teologia, filozofia), losy (historia, archeologia), pochodzenie (antropologia), itp. Człowiek objawia się przez to, co pozostawił po sobie, wytwory własnych rąk i myśli. Nazywa się je "kulturowym dorobkiem ludzkości". One są podstawą każdej cywilizacji. Wytworami człowieka są rzeczy materialne, np. budynki, ubrania, przybory do szycia, pojazdy oraz duchowe, np. literatura, sztuka, idee, koncepcje, film, teatr, itp.

W trakcie studiów:

Spróbujesz oczywiście zgłębić tajemnicę człowieka w oparciu o jego myśli, przekonania, światopogląd. Poznasz i zbadasz różne teksty kultury, za pomocą których człowiek wypowiadał się na przestrzeni wieków. Nauczysz się rozumieć ich przesłanie, odnosząc je do konkretnego kontekstu kulturowego. Sprawdzisz, jaki obraz człowieka wyłania się z różnorodnych form wypowiedzi i bardzo bogatych kontekstów, w których one funkcjonują. Na studiach nauczysz się chłonąć sztukę i krytycznie ją oceniać. Rozwiniesz w sobie wrażliwość estetyczną, warsztat analityczno - interpretacyjny oraz kompetencje komunikacyjne. Wszystkie te elementy doskonale przygotują cię do przyszłej pracy. Podczas studiów nawiążesz kontakt z wieloma ludźmi kultury i sztuki, co może ułatwić ci start w przyszłej karierze zawodowej. Studiowanie na kierunku antropologia literatury, teatru, filmu da możliwość przyswojenia gruntownej, przydatnej wiedzy oraz atrakcyjnych umiejętności, cenionych na rynku pracy. 
 
Po studiach:
Znajdziesz pracę w instytucjach kultury, takich jak: radio, telewizja, teatr, muzea, galerie sztuki, wydawnictwa, domu kultury, stowarzyszenia działające na rzecz kultury, itp. Będziesz mógł sprawdzić się w portalach internetowych oraz w redakcjach czasopism, jako dziennikarz, recenzent, felietonista zajmujący się tematyką kulturalną. Inną możliwością będzie praca dla instytucji oświatowych, np. szkół w roli nauczyciela wiedzy o kulturze. Wreszcie dasz się poznać, jako wykwalifikowany spec od zagadnień kulturalnych. Toja wiedza, umiejętności i wrażliwość pozwolą ci organizować wiele ciekawych imprez kulturalnych. Absolwenci antropologii literatury, teatru, filmu wykonywać będą bardzo ciekawą pracę, bez względu na miejsce, w jakim przyjdzie im pracować.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->