"Człowiek nie jest aniołem, ale winien być istotą kulturalną" - ta opinia Adolfa Rudnickiego, wybitnego prozaika i eseisty może przyświecać każdemu animatorowi kultury. Samo pojęcie kultury można je rozumieć bardzo różnie - ale w tym kontekście najlepiej patrzeć na kulturę jako na całość działań artystycznych człowieka. Mniej jasne pewnie jest pojęcie "animatora kultury". Może Ci się kojarzyć z filmami animowanymi albo teatrem lalkowym, ale to jednak coś zupełnie innego. Po tych studiach masz być siłą sprawczą, dzięki której inni ludzie zajmą się aktywnością kulturalną.
 
W trakcie studiów:
Powinieneś nauczyć się na studiach jak rozbudzać potencjał i zainteresowania dzieci, młodzieży i dorosłych. Demonstrować jak atrakcyjnie spędzać czas wolny na działaniach z obszaru kultury oraz organizować tą aktywność, zarządzać nią. Wszystkie te działania mają sprowadzać się z jednej strony do upowszechniania kultury, a z drugiej do dostarczania zainteresowanym sposobów na spędzanie wolnego czasu i zaspokoić ich potrzeby obcowania z kulturą wysoką i pop-kulturą. Animatorem kultury możesz więc zostać wtedy, kiedy jesteś po trosze managerem, pedagogiem, psychologiem, i artystą. Wiedzę przyswajaną na studiach można podzielić na trzy bloki - wiedzy teoretycznej o kulturze, o pedagogice (wychowaniu dzieci i młodzieży) oraz andragogice (czyli działań wychowawczych wśród dorosłych), a także jak ową kulturę organizować - jak prowadzić konkretne działania tak, aby przyniosły największe efekty. Dzięki temu będziesz wiedzieć jak organizować zajęcia kultuuralne, zachęcać do uczestnictwa w nich oraz jak je prowadzić tak, aby dostarczały uczetsnikom wiedzy o kulturze, sztuce oraz rozwijały ich pasje o talenty artystyczne. W dużej mierze będą to zajęcia warsztatowe, interaktywne. Będziesz rozwijać własne talenty artystyczne oraz zaintresowania kulturą i jednocześnie uczuć się jak można prowadzić takie zajęcia dla innych.
 
Po studiach:
Zostając animatorem kultury możesz wybrać ścieżkę rozwoju związaną z prowadzeniem zajęć artystycznych jako instruktor w domach kultury, w szkołach, na uczelniach, innych placówkach wychowawczych i opiekuńczych lub prowadząc własną działalność gospodarczą. Z jednej strony rozwija się cały czas rynek zajęć dla dzieci - od zabaw dla mam z niemowlakami, przez zajęcia dla przedszkolaków, uczniów podstawówek, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, aż do młodzieży szukającej sposobów na spędzanie wolnego czasu podczas studiów. Możesz też wybrać karierę pracownika administracji samorządowej - np. w wydziałach kultury i sportu urzędów gmin. Możesz też organizować swoja ścieżkę rozwoju w oparciu i stowarzyszenia i organizacje społeczne czy w amatorskim ruchu artystycznym. Sprawdzisz się także jako dziennikarz wyspecjalizowany w tematyce kulturalnej lub jak pracownik instytucjach rekreacji i turystyki wyspecjalizowany w atrakcjach świata kultury.
 
W dużej mierze Twoja kariera zawodowa będzie zależała od programu studiów i ewentualnego wyboru specjalności. Możesz skoncentrować się na tym, jak animować społeczności lokale, jak prowadzić terapię sztuką czyli ateterapię lub poświecić się którejść z form aktywności artystycznej jako instruktur - np. teatralnej, tanecznej (z wariantem - taniec współczesny), fotograficznej i filmowej.
 
Aby móc realizować określone cele, animator musi poznać środowisko lokalne, kulturalne, potrzeby oświatowe i rozrywkowe środowiska. Tworzy w ten sposób lokalne grupy działania, koła zainteresowań, organizuje imprezy kulturalne, festiwale, odczyty, wystawy, konkursy, dyskoteki, festyny. Może organizować i nadzorować prace w placówkach kulturalno-oświatowych. Stara się pozyskiwać sponsorów, często zajmuje się także prowadzeniem kalendarium imprez i ich reklamowaniem. "Animator" to wychowawca, który "nie dyryguje wychowankiem czy grupą, lecz umiejętnie pobudza ich własną aktywność"
 
Wykorzystywanie współczesnych mediów do upowszechniania i animowania działań z zakresu szeroko rozumianej kultury oraz inicjowania niezależnych działań w przestrzeni społeczno-kulturowej. Absolwent zdobędzie rzetelne przygotowanie teoretyczne i praktyczne o charakterze interdyscyplinarnym, zorientowanym na konkretną specjalność pedagogiczną (animacja kultury), posiadać będzie umiejętności prowadzenia badań diagnostycznych w zakresie potrzeb kulturowych, umiejętności dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu szeroko pojętej animacji kultury, z nastawieniem na działalność prospołeczną i samodoskonalenie. Absolwent tychże studiów posiadać będzie także następujące kompetencje specjalizacyjne: a) prowadzenie zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem sztuki i kultury w placówkach pozaszkolnych i opiekuńczych, b) konstruowanie programów pracy wychowawczej, profilaktycznej i terapeutycznej, których celem jest wsparcie, rehabilitacja i readaptacja społeczna, c) kierowanie i zarządzanie elementami społeczno-kulturowymi i wychowawczymi środowiska lokalnego, d) organizacja i aktywizacja lokalnych sił społecznych, e) umiejętność tworzenia grup i środowisk alternatywnych wobec młodzieżowych kontrkultur, f) organizacja i prowadzenie działań w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, g) diagnozowanie problemów społeczno-kulturowych różnorodnych środowisk społecznych.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->