Jesteś zainteresowany kształceniem dorosłych? Andragogika to kierunek praktyczny, dający duże możliwości rozwojowe zarówno osobom studiującym, jak i ich podopiecznym. Studia na Andragogice przeznaczone są dla osób mających predyspozycję do pracy z ludźmi, otwartych na ich potrzeby, cierpliwych i zorganizowanych. Kandydaci chętni do studiowania na tym kierunku muszą dobrze zdać maturę z trzech przedmiotów i stanąć do konkursu świadectw. Bardzo mile widziana jest wiedza z zakresu przedmiotów humanistycznych oraz zagadnień z dziedziny nauk o człowieku.

W trakcie studiów:
Studia trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Istnieje możliwość kontynuowania nauki na studiach magisterskich, na wydziałach pedagogicznych różnych uczelni. Andragogika jest bowiem nierozerwalnie związana z pedagogiką, stąd na studiach realizuje się program nauczania bardzo zbliżony do tego, obowiązującego na studiach stricte pedagogicznych. Studenci zdobywają podstawy teoretyczne i praktyczne doświadczenie przydatne w pracy zawodowej. Studia na kierunku Andragogika kształcą między innymi w zakresie pomocy ludziom dorosłym w każdym wieku. Studenci uczą się diagnozowania problemów, z którymi borykają się ludzie dorośli, zaspokajaniu ich potrzeb edukacyjnych, rozwijaniu w nich pasji umożliwiających samorealizowanie się. Studenci andragogiki muszą dysponować szeroką wiedzą z zakresu socjologii, psychologii, pedagogiki, a nawet nauki o zdrowiu. W przyszłości przyjdzie im być może pracować z ludźmi starszymi i chorymi, czasem obarczonymi ciężkimi zaburzeniami. Dlatego też osoby po kierunku Andragogika powinny umieć radzić sobie w każdej sytuacji i dostosować się do potrzeb swoich klientów. Program praktyk zależy od uczelni, na jakiej rozpocznie się studia. Najczęściej jednak na studentów tego kierunku czekają staże i praktyki w rozmaitych instytucjach zajmujących się działaniem na rzecz osób dorosłych. Są wśród nich instytucje państwowe i prywatne z różnych branż i sektorów gospodarki. Zajęcia na Andragogice mają charakter praktyczny. Studenci zdobywają wpierw niezbędną podbudowę teoretyczną, by później móc wykorzystać ją w konkretnym działaniu podczas licznych warsztatów. Takie doświadczenie okaże się niezwykle przydatne w różnych sytuacjach życiowych.
 
Po studiach:
Na absolwentów kierunku Andragogika czeka praca w firmach szkoleniowych, szczególnie na stanowiskach trenerów, specjalistów związanych z zarządzaniem karierą i rozwojem zawodowym. Wiele osób znajdzie pracę w portalach internetowych, jako redaktorzy treści edukacyjno - wychowawczych skierowanych do osób dorosłych różnych branż. Najambitniejsi mogą też włączyć się w rozmaite programy instytucji rządowych i pozarządowych, mające na celu aktywizowanie ludzi dorosłych i zachęcanie ich do kreowania własnej przyszłości.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->