Osoby zainteresowane związaniem swojej kariery zawodowej z praktyką biznesową, zarówno w formie pracy w przedsiębiorstwach różnej wielkości, jak i "na własny rachunek" powinny przyjrzeć się bliżej studiom na Analizie i zarządzaniu w biznesie. W szczególności kierunek przeznaczony jest dla ambitnych osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat metodyki analizowania sytuacji rynkowej, finansowej i konkurencyjnej przedsiębiorstwa, sposobów budowania efektywnych modeli biznesowych oraz kreowania wartości. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do lektury!

W trakcie studiów:
 
Kierunek Analiza i zarządzanie w biznesie został stworzony z myślą o tych, którzy w przyszłości planują zostać liderami biznesu. Studia na Analizie i zarządzaniu w biznesie oferują połączenie wiedzy z zakresu prowadzenia biznesu z umiejętnością analizy danych za pomocą nowoczesnych narzędzi ilościowych i jakościowych. Zajęcia na kierunku odbywają się przy wykorzystaniu nowoczesnych metod dydaktycznych, w tym również symulacji komputerowych oraz konwersatoriów prowadzonych nie tylko przez wykładowców ale często i praktyków gospodarczych. Kierunek Analiza i zarządzanie w biznesie może stanowić podstawę do podjęcia studiów magisterskich (II stopnia) na specjalnościach w obszarach zarządzania i finansów, których ukończenie stanowi warunek do objęcia w przyszłości stanowisk kierowniczych w przedsiębiorstwach. Studia na Analizie i zarządzaniu w biznesie mają za zadanie przekazanie wiedzy na temat: metod analizy otoczenia oraz zasobów materialnych i niematerialnych przedsiębiorstwa w celu identyfikacji źródeł jego przewagi konkurencyjnej, metod oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, metod analizy i oceny modelu biznesowego przedsiębiorstwa w celu diagnozy jego sytuacji bieżącej i perspektyw rozwojowych, metod analizy potencjału rynkowego oferty przedsiębiorstwa, wykorzystania metod ilościowych i jakościowych do przeprowadzania analiz ekonomicznych. Studiując Analizę i zarządzanie w biznesie wykształcisz u siebie umiejętność syntetycznego i analitycznego myślenia o przedsiębiorstwie, umiejętność oceny sytuacji przedsiębiorstwa z perspektywy konkurencyjnej, rynkowej i finansowej, umiejętność integrowania wiedzy z różnych obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa, umiejętności interpersonalne, w szczególności w zakresie zespołowego rozwiązywania problemów. 
 
Po studiach: 
Po ukończeniu kierunku Analiza i zarządzanie w biznesie absolwenci mogą pełnić funkcje specjalistów, czy analityków na samodzielnych stanowiskach w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, mogą podjąć pracę na stanowiskach wspierających szczebel kierowniczy w przygotowaniu opracowań potrzebnych do podjęcia właściwych decyzji zarządczych w oparciu o analizę finansową, rynkową i konkurencyjną przedsiębiorstwa. Ważnym aspektem jest też przygotowanie absolwenta do pracy w firmach konsultingowych zajmujących się doradztwem biznesowym. 

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->