Kierunek studiów Akwakultura i bezpieczeństwo żywności, pozwala na uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu akwakultury ryb i innych organizmów wodnych, prawnych i ekonomicznych aspektów akwakultury i bezpieczeństwa żywności oraz oceny oddziaływania akwakultury na ekosystemy naturalne. Są to studia z jeden strony dla osób zainteresowanych hodowlą, ale również zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem żywności sprzedawanej w sklepach. Absolwenci znajdą pracę właśnie jako osoby odpowiedzialne za jakość produktów. Zapraszamy do dalszej lektury!

W trakcie studiów:

Przedmioty nauczane podczas studiów to między innymi: chemia, biologia komórki, prawne aspekty akwakultury, higiena w obiektach wylęgarniczych, hydrotechnika, choroby ryb, higiena w hodowli organizmów wodnych, anatomia i embriologia ryb, ochrona wód, genetyka w akwakulturze.

Po studiach:
Student po zakończeniu nauki może znaleźć pracę w:
- laboratoriach badawczych i kontrolnych instytucji związanych z akwakulturą, bezpieczeństwem żywnościowym, a także z ochroną środowiska,
- przedsiębiorstwach związanych z akwakulturą i/lub bezpieczeństwem żywieniowym.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->