Studia.plMiasta akademickieOlsztyn → Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie

Studia.pl - uczelnie wyższe w Polsce

Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie

ul. Oczapowskiego 2
10-957 Olsztyn
tel. 48 89 523-49-13
Fax + 48 89 524-04-08

http://www.uwm.edu.pl/

Kierunki i specjalcności studiów:

ADMINISTRACJA

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

BIOLOGIA

BIOTECHNOLOGIA

BUDOWNICTWO

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA

EKONOMIA

FILOLOGIA

FILOLOGIA POLSKA

FILOZOFIA

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

HISTORIA

INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA

INŻYNIERIA śRODOWISKA

MATEMATYKA

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

OCHRONA śRODOWISKA

OGRODNICTWO

PEDAGOGIKA

PIELĘGNIARSTWO

POLITOLOGIA

PRAWO

ROLNICTWO

RYBACTWO

SOCJOLOGIA

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

TECHNIKA ROLNICZA I LEśNA

TECHNOLOGIA ŻYWNOśCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

TEOLOGIA

TOWAROZNAWSTWO

WETERYNARIA

ZARZĄDZANIE I MARKETING

ZOOTECHNIKA